Daily Archives: January 5, 2018

GOOTNI WAAN DUBBATU BEEKU WAAN HOJJATU HIN WALLAALU

Qixxeessaa Lammii | Amajjii 05, 2018 Bara 2017 seenaa ajaa’ibaan dabarsinee bara 2018 seenaa haarayaan simachuuf 1 jetnee jirra. Waan taree fi waan jiru wallaanuun waan dhufu beekuu danda’uu nama dhoorga. Beekaan waan dabree fi waan jiru beeke waan dhufu… Read More »