Daily Archives: January 6, 2018

Ibsa ABO: Oduu Gaddaa

Oduu Gaddaa Miseensota Gumii Sabaa ABO kan Hooggana Gadaa Dabree keessaa tokkoo fi qabsaawaa gameessa bara dheeraa kan tahe Jaal Qilxuu Aadaa har’a ganama (Amajjii 06, 2018) sa’aa 8:00AM irratti loltoota Mootummaa Wayyaaneetiin mana jireenya isaa kan Oromiyaa, Baalee magaalaa… Read More »

OAKLAND INSTITUTE: Ethiopian Government’s Promise to Release Political Prisoners & Close Notorious Jail Meaningless Without Political Freedoms

Media Contact: Anuradha Mittal [email protected] +1 510-469-5228 January 04, 2018 Oakland, CA—Until yesterday, the Ethiopian government refused to even acknowledge the presence of scores of political prisoners in the country. Then on January 3, 2018, the government announced that it… Read More »

FAYYAALUMMAAN GOWWUMMAA MITI!

Qixxeessaa Lammii | Amajjii 06, 2018 Uumamaan gara laafina qabaachuu ummata Oromoo akka doofummaa qabaachuutti ilaaluun dogongora guddaadha. Ummata abbaa firaa ta’e, akkuma ofii kabajaa barbaadu kabajaa ummata biraafis falamatu maqaa dhiphimmaa dhiphootni moggaasaniifiin miidhaan hiriyyaa hin qabne irra gahaa… Read More »

ILKAAN SOCHA’EE,  BUQQISUUTU FURMAATA !!!

ILKAAN SOCHA’EE,  BUQQISUUTU FURMAATA !!! SEENAA  Y.G (2005) – Amajjii 6, 2018 Shirri Umurii dheereffannaa wayyaanee itti fufeera. Gamaagamni wayyaanee turban sadiif gaggeeffamee, Ibsa kennameen ka ibsamuu miti. Faallaa ta’uu mala. Waggaa 27 keessatti yeroo jalqabaaf ,gamaagama guyyaa 20 olii… Read More »