Daily Archives: Apr 19, 2018

Ibida Ibidaan Lolu

Ibida Ibidaan Lolu Damee Boruu, April 19, 2018 Qabsoo Bilisummaaf gochaa jirru kana keessatti wareegama guddaa baafnee as geenye. Dhiiga ilmaan Oromoo qarroo tahan kumaatamaan lakkawwaman...

SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromo, Ebla 19, 2018

SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromo, Ebla 19, 2018

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa Kurnaffaa

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? - Qormaatota kaleessaa, kan har’aa fi kan boruu - Berhanu Hundee, Ebla 18, 2018 Kutaa Kurnaffaa Akka Muummicha Minsteerotaa...

SEENAA KALEE QABACHUUN SEENAA HAR’AA HORTEE BORUU DHAALCHISUUF GARGAARA!

Qixxeessaa Lammii | Ebla 18, 2018 Sabni Oromoo kan gabroome fedhee ykn jaalatee osoo hin taane dirqamee akka ta’e hubatuun barbaachisaadha. Gabroomuu fi bilisoomuunillee waan...

The Ethiopia’s New PM Failed to Stop the Ongoing Carnage of Civilians in the Country

The Ethiopia’s New Prime Minister Failed to Stop the Ongoing Carnage of Civilians in the Country April 18, 2018 The Peoples' Alliance for Freedom and...

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Jahaffaa

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Jahaffaa Taammanaa Bitimaa irraa, Ebla 18, 2018 DURADUBBII Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee dabran shanan akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif,...