Daily Archives: April 19, 2018

Ibida Ibidaan Lolu

Ibida Ibidaan Lolu Damee Boruu, April 19, 2018 Qabsoo Bilisummaaf gochaa jirru kana keessatti wareegama guddaa baafnee as geenye. Dhiiga ilmaan Oromoo qarroo tahan kumaatamaan lakkawwaman itti dhangala’ee as gahe kana sarootni TPLF kolokoltee guddifate injifannoo uummata keenya harkaa butachuuf… Read More »

SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromo, Ebla 19, 2018

SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromo, Ebla 19, 2018

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa Kurnaffaa

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – Qormaatota kaleessaa, kan har’aa fi kan boruu – Berhanu Hundee, Ebla 18, 2018 Kutaa Kurnaffaa Akka Muummicha Minsteerotaa (MM) Itoophiyaatti filamuun Dr Abiyyi Ahmad Oromoo yaadaan abkkee lamatti waan hire fakkaata.… Read More »

SEENAA KALEE QABACHUUN SEENAA HAR’AA HORTEE BORUU DHAALCHISUUF GARGAARA!

Qixxeessaa Lammii | Ebla 18, 2018 Sabni Oromoo kan gabroome fedhee ykn jaalatee osoo hin taane dirqamee akka ta’e hubatuun barbaachisaadha. Gabroomuu fi bilisoomuunillee waan saba Oromoo qofa irratti jalaqabee fi irrattis dhaabbatus miti. Akkuma gabroome bilisoomuun isaallee Abadan waan… Read More »

The Ethiopia’s New PM Failed to Stop the Ongoing Carnage of Civilians in the Country

The Ethiopia’s New Prime Minister Failed to Stop the Ongoing Carnage of Civilians in the Country April 18, 2018 The Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) Press Statement On Ongoing State-Terrorism And Government Instigated Ethnic Conflicts. The TPLF/EPRDF’s army… Read More »

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Jahaffaa

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Jahaffaa Taammanaa Bitimaa irraa, Ebla 18, 2018 DURADUBBII Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee dabran shanan akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif, mee hedduu galatoomaa! Duubbiin galatoomfannaa callaa irratti dhabbattee waan haftuu mitii, kunoo kutaa… Read More »