Daily Archives: Apr 22, 2018

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa Kudhatokkoffaa

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? - Qormaatota kaleessaa, kan har’aa fi kan boruu  Berhanu Hundee, Ebla 22, 2018  Kutaa Kudhatokkoffaa Dhimma har’a qabadhee dhiyaadhetti...