Daily Archives: May 14, 2018

Fakkeessuun Eessaanuu Nama Hin Geessu

Fakkeessuun Eessaanuu Nama Hin Geessu! Damee Boruu: May 14, 2018 Jalqabaa kaaftee sababni TPLF OPDO bu’ureefattee meeshaa Uummata Oromoo ittiin tiksituu fi tuhattu akeekattee akka tahe nama hundaa jalaa dhokataa miti. Kanaafuu OPDOn dhaaba Oromooti jennee fudhachuuf rakkina nutti taha.… Read More »

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa 15ffaa

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – Qormaatota kaleessaa, kan har’aa fi kan boruu – Berhanu Hundee, Caamsaa 14, 2018 Kutaa Kudhashanaffaa Oduu fi odeeffannoo adda addaarraa akka hubatamutti, Addi Diimookraatawa Oromoo (ADOn) jila hoggantoota isaa gara Finfinneetti… Read More »