Daily Archives: May 23, 2018

Canadian freed from Ethiopian jail wants independent review of Ottawa’s role in his case

Canadian freed from Ethiopian jail wants independent review of Ottawa’s role in his case JIM BRONSKILL, THE CANADIAN PRESS, MAY 23, 2018 (The Globe and Mail) — A Canadian who says he was unfairly imprisoned in Ethiopia in abysmal conditions for… Read More »

Kan Dhufu To’atuuf Kan Dabre Beekuu Feesisa

Kan Dhufu To’atuuf Kan Dabre Beekuu Feesisa Baarentuu gadaa Irraa, Caamsaa 23, 2018 Beekaa, hayyuu ykn qaroo akka hin jenneef kan isaan ummatootatti himan, barsiisuuf yaalan, fudhachiisuuf tattaafatan dogoggora kaleessaa kan hin sirreessine ykn hin dhabamsiisne tahe. Dogoggora sirreessuu irra… Read More »

Bakka Bulchiinsi Afaan Qawwee Jirutti Qabsoo Hidhannoo Irraa Duroomuun Hin Danda’amu 

Bakka Bulchiinsi Afaan Qawwee Jirutti Qabsoo Hidhannoo Irraa Duroomuun Hin Danda’amu  ABO: Ijoo Dubbii, Caamsaa 22, 2018. Eessattis haa tahu yeroo kamuu bakka bulchiinsi Abbaa Irree fi sirni gabroomfataan hundeesse kan mirga Ummataa afaan qawweetiin sarbee hacuucee bulchu jirutti Ummatni… Read More »

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa 17ffaa

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – Qormaatota kaleessaa, kan har’aa fi kan boruu – Berhanu Hundee, Caamsaa 23, 2018 Kutaa Kudhatorbaffaa Dhaabbatni Dimokraatawa Uummata Oromoo (DhDUOn – OPDOn) walgahii Koree Jiddugaleessaa irratti taasiseen, ji’oota muraasa dura murtiilee… Read More »