Daily Archives: May 25, 2018

Dhugaa Dhoksuun Mul’ata Hin Mirkaneesu!

Dhugaa Dhoksuun Mul’ata Hin Mirkaneesu! Damee Boruutin, Caamsaa 25, 2018 Mumicha Ministraa Itoopiyaa kan ture Malasaa Zeenawii caalaa kan nama isa dura dhaabbatu xiqqeessuu fi salphisuuf afaan bal’aa qabu jira natti hin fakkaatu ture. Karaa biraa Malasaan haala isa fuula… Read More »

Xoophiyaa keessatti haasan shagaxa siyaasaaf miidiyaa irratti deemu furmaata waaraa hin fidu!

Xoophiyaa keessatti haasan shagaxa siyaasaaf miidiyaa irratti deemu furmaata waaraa hin fidu! Caalaa Hayiluu tin,  Caamsaa 25, 2018 Xoophiyaa keessatti haasan shagaxa siyaasaaf miidiyaa irratti deemu furmaata waaraa hin fidu! Siyaasni  Impaahera Xoophiyaa keessaa yeroo ammaa bifa lama qaba. Siyaasa miidyaarratti… Read More »

Murky Dangote Cement Killings Show Ethiopia’s Faultlines and Abiy’s Challenge

Murky Dangote Cement Killings Show Ethiopia’s Faultlines and Abiy’s Challenge By Arefaynie Fantahun and William Davison, May 25, 2018 Many theories but little evidence of why employees were shot dead Attack follows labour dispute and three years of protests in Oromia… Read More »