Monthly Archives: May 2018

Killing Oromoo youth continued unabated – Images from May 22 and 23, 2018

Caamsaa 22, 2018 – Arra magaalaa jigjigaa keysatti joollee Oromoo lamaan tana guyyuma adii kan waa takka hin balleysin Somaaliin dhagaa ifii uleen cafaqaa oolan dhalootni joollee kanaa warra machaaraati share godhaa #Machaaraa  FCR isaan duuba dhaabbatu kanaan dibiota waccaale geysanii osoo… Read More »

Abadula Gemeda is a fitting reception to Lencoo Lata and ODF

Abadula Gemeda is a fitting reception to Lencoo Lata and ODF By Aba Orma, May 23, 2018 Subtitle: Qeerroo and the Oromo people must hold Lencoo Lata accountable! Obbo Lencoo Lata: Who killed Baro Tumsa? Where is Nedhi Gamada? These… Read More »

የኦሮሞ የነፃነት ትግል ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ክፍል አስራ ሰባት

የኦሮሞ የነፃነት ትግል ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? – ትላንት የነበሩት፣ ዛሬ ያሉትና ወደፊት የሚኖሩት ፈተናዎች – ብርሃኑ ሁንዴ , Caamsaa 23, 2018  ክፍል አስራ ሰባት የኦሮሞ ሕዝብ ዲሞክራሲያዊ ደርጅት (ኦሕዲድ) ከቅርብ ወራት በፊት ባደረገው የድርጅቱ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ኣንዳንድ… Read More »

Canadian freed from Ethiopian jail wants independent review of Ottawa’s role in his case

Canadian freed from Ethiopian jail wants independent review of Ottawa’s role in his case JIM BRONSKILL, THE CANADIAN PRESS, MAY 23, 2018 (The Globe and Mail) — A Canadian who says he was unfairly imprisoned in Ethiopia in abysmal conditions for… Read More »

Kan Dhufu To’atuuf Kan Dabre Beekuu Feesisa

Kan Dhufu To’atuuf Kan Dabre Beekuu Feesisa Baarentuu gadaa Irraa, Caamsaa 23, 2018 Beekaa, hayyuu ykn qaroo akka hin jenneef kan isaan ummatootatti himan, barsiisuuf yaalan, fudhachiisuuf tattaafatan dogoggora kaleessaa kan hin sirreessine ykn hin dhabamsiisne tahe. Dogoggora sirreessuu irra… Read More »

Bakka Bulchiinsi Afaan Qawwee Jirutti Qabsoo Hidhannoo Irraa Duroomuun Hin Danda’amu 

Bakka Bulchiinsi Afaan Qawwee Jirutti Qabsoo Hidhannoo Irraa Duroomuun Hin Danda’amu  ABO: Ijoo Dubbii, Caamsaa 22, 2018. Eessattis haa tahu yeroo kamuu bakka bulchiinsi Abbaa Irree fi sirni gabroomfataan hundeesse kan mirga Ummataa afaan qawweetiin sarbee hacuucee bulchu jirutti Ummatni… Read More »

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa 17ffaa

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – Qormaatota kaleessaa, kan har’aa fi kan boruu – Berhanu Hundee, Caamsaa 23, 2018 Kutaa Kudhatorbaffaa Dhaabbatni Dimokraatawa Uummata Oromoo (DhDUOn – OPDOn) walgahii Koree Jiddugaleessaa irratti taasiseen, ji’oota muraasa dura murtiilee… Read More »

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 23, 2018

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 23, 2018 SBO: Caamsaa 23 bara 2018. Oduu, Ibsa ABO, Gabaasa Gumaacha maallaqaa WBOf Taasifame Ilaallatuu fi Bobbaa Dr. Abiyyi Ahmad gara Dambi-doolloo irratti Marii Gabaabaa Jiraataa naannichaa waliin taasifame.  

ONN, OVR, VOA fi BBC Afaan Oromoo – Caamsaa 21, 2018

ONN, OVR fi BBC Afaan Oromoo – Caamsaa 21, 2018