Monthly Archives: May 2018

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 25, 2018

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 25, 2018 SBO: Oduu, Ijoo Dubbii ABO fi Ibsa Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii(PAFD) irraa Kenname.

The Culprits of the Sidama Looqqe Massacre And All Civilians’ In Ethiopia Must Be Brought To Justice!

The Culprits of the Sidama Looqqe Massacre And All Civilians’ In Ethiopia Must Be Brought To Justice! The SNLF Press Statement On The 16th Commemorative Anniversary Of The Sidama Looqqe Massacre May 24, 2018 This Song is Dedicated to several… Read More »

SBO: Mariin Siyaasaa Impaayera Sana Keessatti Geggeeffamu Furmaata Hin Argamsiisu

SBO: Mariin Siyaasaa Impaayera Sana Keessatti Geggeeffamu Furmaata Hin Argamsiisu. =============== Caamsaa 24, 2018 (ONN) – Impaayera Itophiyaa keessatti nagaa waaraa argamsiisuuf, furmaata siyaasaa fiduu fi addatti ammoo gaaffii bilisummaa fi abbaa biyyummaa saba Oromoo barootaaf turee fi jiru, kan… Read More »

What a crime it is to drive away the poorest and helpless from the ancestral land

What a crime it is to drive away the poorest and helpless from the ancestral land May 23, 2018 Unbearable Crime against innocent and weak! The perpetrators are the corruption in the regime’s apparatus and its institutions Homeowner Gadisee talks… Read More »

Killing Oromoo youth continued unabated – Images from May 22 and 23, 2018

Caamsaa 22, 2018 – Arra magaalaa jigjigaa keysatti joollee Oromoo lamaan tana guyyuma adii kan waa takka hin balleysin Somaaliin dhagaa ifii uleen cafaqaa oolan dhalootni joollee kanaa warra machaaraati share godhaa #Machaaraa  FCR isaan duuba dhaabbatu kanaan dibiota waccaale geysanii osoo… Read More »

Abadula Gemeda is a fitting reception to Lencoo Lata and ODF

Abadula Gemeda is a fitting reception to Lencoo Lata and ODF By Aba Orma, May 23, 2018 Subtitle: Qeerroo and the Oromo people must hold Lencoo Lata accountable! Obbo Lencoo Lata: Who killed Baro Tumsa? Where is Nedhi Gamada? These… Read More »

የኦሮሞ የነፃነት ትግል ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ክፍል አስራ ሰባት

የኦሮሞ የነፃነት ትግል ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? – ትላንት የነበሩት፣ ዛሬ ያሉትና ወደፊት የሚኖሩት ፈተናዎች – ብርሃኑ ሁንዴ , Caamsaa 23, 2018  ክፍል አስራ ሰባት የኦሮሞ ሕዝብ ዲሞክራሲያዊ ደርጅት (ኦሕዲድ) ከቅርብ ወራት በፊት ባደረገው የድርጅቱ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ኣንዳንድ… Read More »

Canadian freed from Ethiopian jail wants independent review of Ottawa’s role in his case

Canadian freed from Ethiopian jail wants independent review of Ottawa’s role in his case JIM BRONSKILL, THE CANADIAN PRESS, MAY 23, 2018 (The Globe and Mail) — A Canadian who says he was unfairly imprisoned in Ethiopia in abysmal conditions for… Read More »

Kan Dhufu To’atuuf Kan Dabre Beekuu Feesisa

Kan Dhufu To’atuuf Kan Dabre Beekuu Feesisa Baarentuu gadaa Irraa, Caamsaa 23, 2018 Beekaa, hayyuu ykn qaroo akka hin jenneef kan isaan ummatootatti himan, barsiisuuf yaalan, fudhachiisuuf tattaafatan dogoggora kaleessaa kan hin sirreessine ykn hin dhabamsiisne tahe. Dogoggora sirreessuu irra… Read More »

Bakka Bulchiinsi Afaan Qawwee Jirutti Qabsoo Hidhannoo Irraa Duroomuun Hin Danda’amu 

Bakka Bulchiinsi Afaan Qawwee Jirutti Qabsoo Hidhannoo Irraa Duroomuun Hin Danda’amu  ABO: Ijoo Dubbii, Caamsaa 22, 2018. Eessattis haa tahu yeroo kamuu bakka bulchiinsi Abbaa Irree fi sirni gabroomfataan hundeesse kan mirga Ummataa afaan qawweetiin sarbee hacuucee bulchu jirutti Ummatni… Read More »

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa 17ffaa

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – Qormaatota kaleessaa, kan har’aa fi kan boruu – Berhanu Hundee, Caamsaa 23, 2018 Kutaa Kudhatorbaffaa Dhaabbatni Dimokraatawa Uummata Oromoo (DhDUOn – OPDOn) walgahii Koree Jiddugaleessaa irratti taasiseen, ji’oota muraasa dura murtiilee… Read More »