Monthly Archives: June 2018

Oromiyaa irraa: Oduu gara garaa, Waxabajjii 2, 2018

Ummanni keenya hedduun haala ammaa irratti gaaffii hedduu kaasaa jiru. Keessayyuu, ejjannoon ABO maal akka ta’e beekuuf fedhiin jiru guddaa dha. ABOn akkuma irra deddeebi’ee ibsaa jiru, bifa kamiinuu dantaa Oromoo dabarsee hin kennu. Kaayyoon Oromoo akka milkaa’u jabeessee hojjata.… Read More »

ONN: Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmed Irraatii Aggaamamee Ture Irratii Qophii Addaa, Waxabajjii 28, 2018

ONN: Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmed Irraatii Aggaamamee Ture Irratii Qophii Addaa, Waxabajjii 28, 2018 ONN: Waxabajji 28,2018-Mandii =========== Konkolaataan seeraan ala Ixaana fe’ee adeemu Mandii keessatti tohannoo jala kan ture gubboodhaan hiikame. Gabaasni nuti arganne akka jedhutti “konkolaataan lakkoofsi isaa… Read More »

Uuummata nagaa irratti lola bananii nagaa biyyaa booressun amala bineensummaa qaban calaqisiisuudha

Uuummata nagaa irratti lola bananii nagaa biyyaa booressun amala bineensummaa qaban calaqisiisuudha Qeerroo Bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaa, Waxabajji 27, 2018 (Qeerroo) — Sirni Mootummaa abbaa irree EPRDF/Wayyanee gochoota jallataa uummatarratti dalaguu itti fufsiisuun gochanni tibba kana uummata nagaa irratti raawwataa… Read More »

Uummata Oromoof filmaata Maalii Qabaa?  

Uummata Oromoof filmaata Maalii Qabaa?   Damee Boruu tiin, Waxabajjii 27, 2018 Qabsoon bilisummaa hojii uummata bal’aa itti malee kan dhunfaa nama  tokko miti. Qabsoon bilisummaa dhunfaa nama muraasaan illee tahuu hin danda’a. Namni tokko hooganaa tahee daandii qabsoo qajeelaa kan… Read More »

SEENAA GABAABDUU SAYYID AABBIYYOO (1914 – 1977)

SEENAA GABAABDUU SAYYID AABBIYYOO (1914 – 1977) Abbaa Urjii tiin, Waxabajjii 27, 2018 Hawaasa tokko keessatti jaalalaa fii dhageeytii cimtuu horuun ummata if duubatti hiriirsuun, yaruma hundaa, salphaa miti. Hawaasni Afrikaa Dhihaa, haala kana, uumaa (qurxummii) akka qajjeebbuu, nyaadhamtuu, bahara keessatti wal… Read More »

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Waxabajjii 27, 2018

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Waxabajjii 27, 2018 SBO: Waxabajjii 27 bara 2018. Oduu, Ibsa ABO fi Marii Bu’ureessitoota ABO: Jaal Xaahaa Abdii fi Jaal Dr. Fidoo Eebbaa waliin taasifame kutaa Jalqabaa Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

OBS :- Dargaggoo Kaffaaloo Tafarraa Qaama Fayyaan Hidhamee Mana Hidhaa Qaalittiitti

OBS :- Dargaggoo Kaffaaloo Tafarraa Qaama Fayyaan Hidhamee Mana Hidhaa Qaalittiitti OBS :- Dargaggoo Kaffaaloo Tafarraa Qaama Fayyaan Hidhamee Mana Hidhaa Qaalittiitti Miila Lamaan Dhabee Hidhaa Bahe Waliin Turtii Taasise GoFundMe

TORTURE AND ETHIOPIA’S CULTURE OF IMPUNITY

TORTURE AND ETHIOPIA’S CULTURE OF IMPUNITY By Felix Horne Addis Abeba, June 26/2018 (Addis Standard) – Late one evening in 2015, local police arrested 28-year-old Abdi [not his real name] and over the next two weeks beat him every night. Prison… Read More »

Ibsa ABO: Warraaqsa Jijjiirama Bu’uuraa Dorrobe Gatachiisuuf Duula Godhamu Callisnee Hin Ilaallu

Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO): Warraaqsa Jijjiirama Bu’uuraa Dorrobe Gatachiisuuf Duula Godhamu Callisnee Hin Ilaallu (Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo, Waxabajjii 25, 2018) Warraaqsa bara 1974 Impaayera Itoophiyaa raasee sirna Nugusummaatti xumura godheef sababootnii fi humnootni adda addaa jiraatanis kan akka… Read More »