Monthly Archives: July 2018

The 2018 OSA Annual Conference Program (final)

The 2018 OSA Annual Conference Program (Final) You may download this program 2018 OSA Conference  Dates:  August 4th – 5th,  2018 Themes Oromo Political Organizations: Challenges and Prospects (August 4) Oromo National Interests: Views, Pitfalls and Parameters (August 5) Venue… Read More »

KIJIBNI TUULAMU DHUGAA FAKKAATA MALEE DHUGAA TA’UU HIN DANDA’U.

KIJIBNI TUULAMU DHUGAA FAKKAATA MALEE DHUGAA TA’UU HIN DANDA’U. Qixxeessaa Lammii | Adoolessa 29, 2018 Barri bara guddinaa ta’uun addunyaa tana dhiphisee hoxxee takka keessatti deebisuun gaarii ta’us miidhaa herrega hin qabne kan uumellee ni qaba. Odeessa dhugaa fi dharaas… Read More »

OSNA 2018 Denver, Colorado, USA

Update – The 2018 Annual Oromo Studies Association (OSA) Conference

The 2018 Annual Oromo Studies Association (OSA) Conference to Address Pertinent Questions about Oromo Political Organizations and Oromo National Interests 2018 OSA Annual Conference Update, July 28, 2018 On August 4-5, 2018, the Oromo Studies Association (OSA) will be holding… Read More »

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Adoolessa 29, 2018

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Adoolessa 29, 2018 SBO: Adoolessa 29, 2018. Oduu, Gaaffii fi Deebii Miseensa GS-ABO fi Miseensa Koree WBO Zoonii Kibbaa Jaal Jaatanii Dhugaa Waliin Taasifame fi Ajjeechaa Aadde Biraanee Maammoo Irratti Raawwatame Balaaleffachuun Ibsa Paartii KFO Irraa… Read More »

Initiating the treatment before stipulating the correct diagnosis will lead to death

Initiating the treatment before stipulating the correct diagnosis will lead to death By Dr. B.K.DERESSA, July 27, 2018 We, Oromo people  as a nation, as an organization and individuals are fighting to stop killings of Oromo’s by the name of… Read More »

SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Adoolessa 27, 2018

SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Adoolessa 27, 2018 

Seenaa Oromoota Shaggar (Finfinne) – Kutaa I, II, III

Seenaa Oromoota Shaggar (Finfinne) – Kutaa I, II, III Taammanaa Bitimaa tin, 09.12.2003  Kutaa Tokkoffaa Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii… Read More »

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Adoolessa 27, 2018

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Adoolessa 27, 2018 SBO: Adoolessa 27, 2018. Oduu, Ajjeechaa Aadde Biraanee Maammoo Irratti Raawwatame balaaleffachuun Ibsa ABO Irraa Laatame, Kora Gamtaa ABO Ameerikaa Kaabaa Kutaa Koloraadoo Ilaalchisuun Gabaasa Qophaahe fi Gabaasa Oduu.