Daily Archives: August 30, 2018

Ethiopia PM’s ex-top adviser must be prosecuted – E.U. MP

Ethiopia PM’s ex-top adviser must be prosecuted – E.U. MP August 29, 2018 (Africa News) — Bereket Simon, a former top adviser to Ethiopian Premier Hailemariam Desalegn must be prosecuted for crimes against Ethiopians. This is the view expressed by… Read More »

Kitaabni haaran Afaan Oromootiin barreefame yeroo dhihoo keessatti!

Kitaabni haaran Afaan Oromootiin barreefame yeroo dhihoo keessatti! Barreessan Caalaa Hayiluuti, Hagayya 29, 2018 Kitaabni kuni waloo Caalaa Hayiluu Abaataatiin barreeffame. Mata duree kitaabichaas  #DhalootaFincilaa jedhama. Kitaabni kuni walaloota gaggabaaboo fi dhedheeroo qabiyyeen isaa walaloota ammayyaa, afoolaafi walaloowwan aadaa lakkoobsan… Read More »