Daily Archives: November 26, 2018

Bofa Lafaa Kaasanii Mataa Itti Marachuun Maraachuu Dha!

Bofa Lafaa Kaasanii Mataa Itti Marachuun Maraachuu Dha! Damee Boruu tii 11/26/2018 Diina duraa kan taate TPLF haleeluuf qabsoon Bilisummaa Uummata Oromoo duraan dursee ulee diinaa kan taate OPDO of jalaa haxaa’uu akka qabu deddeebisee kaaseen jira. Midhaa OPDO waggaa… Read More »

ይህን ጉድ ያውቁት ነበር? ከአምባስደር ሱለይመን ደደፎ 

ይህን ጉድ ያውቁት ነበር? ከአምባስደር ሱለይመን ደደፎ  #አምባስደር_ሱለይመን_ደደፎ ሀገር ወዳድ የሆነ ፍቅር እርሱ የነፃነታችን ለኳሽ ክብሪት የመቴክ ሽፍቶች መርከብ ኢራን ሲሸቅል ጉዳዩን በደብዳቤ ለአሜሪከን ኤምበሲ ኮፒ አድርጎ ነበር። አሜሪካም ከጠላቷ ኢራን የተወዳጀውን ስርዓት ለመሰረዝ ወሰነች። አብይ ቢያሸንፍም የተደራጀ መፈንቅለ መንግስት ተዘጋጅቶ… Read More »

Aaddee Biiftuu Guutamaa Hawaas nageyaan gara Oromiyaatti deebitee jirti

Aaddee Biiftuu Guutamaa Hawaas nageyaan gara Oromiyaatti deebitee jirti Sadaasa 25, 2018 Sagantaa Simannaa Adde Biiftuu Guutamaa Hawaas (Jamaal Roobalee) fi yaadannoo seenaa gooticha kana irratti taasifame kana irratti hiriyaan isaanii manguddoo hundeessaa Waldaa Maccaafii Tuulamaa duraanii Obbo Jayiluu Abubakar… Read More »