Daily Archives: December 13, 2018

Waadaan Araaraa fi Nageenyaa Gama ABOtiin Hin Jigu !

Waadaan Araaraa fi Nageenyaa Gama ABOtiin Hin Jigu ! (Ibsa ABO – Mudde 13, 2018) Addi Bilisummaa Oromoo waliigaltee Mootummaa Itoophiyaa waliin irra geenye fiixaan baasuuf kan nu irraa eegamu hunda of qusannoo tokko malee raaw’achaa jirra. Haalotni fiixa bahiinsa… Read More »

15 years ago today Anuak were massacred. Now there’s hope in the air

15 years ago today Anuak were massacred. Now there’s hope in the air By Nyikaw Ochalla, December 13, 2018 (Ethiopia Insight) — Fifteen years ago today, mobs of Ethiopian highlanders from different walks of life unleashed a terrifying brutality. Civil… Read More »

በይቅርታ የማይታለፍ ጉዳይ

በይቅርታ የማይታለፍ ጉዳይ ብርሃኑ ሁንዴ , Muddee 13, 2018  በሰው ልጆች ድርጊት ውስጥ በይቅርታ የሚታለፍ ጉዳይ አለ። ይህ የተፈጥሮ ሕግ ነውና። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ በምትባል አገር ውስጥ በወያኔ ስርዓት ስር በዘጎች ላይ ሲደርስ የነበረው አሰቃቂ ጉዳይ እንዲሁ በቀላሉ በይቅርታ… Read More »

Dhimma dhiifamaan bira hin dabramne

Dhimma dhiifamaan bira hin dabramne Berhanu Hundee tin, Muddee 13, 2018 Gochaa ilma namaa keessatti bakkeen dhiifamaan irra dabran jira. Kuni seeruma uumaa ti. Haa ta’u malee, biyyattii Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti sirna Wayyaanee jalatti gochaa suukkaneessaan lammiileerra gahaa ture… Read More »