Daily Archives: Dec 23, 2018

Waamicha Lammummaa (National call): Ilmaan Oromoo jiddutti, lola labsuu fi Oromiyaa dirree waraanaa taasisuun …

Dhimma: Waamicha Lammummaa (National call): Ilmaan Oromoo jiddutti, lola labsuu fi Oromiyaa dirree waraanaa taasisuun, hatattamaan haa dhaabbatu! Waldhabbii Siyaasaatiif jecha mana ofirratti hin...

Liberating the Land and Resources for The Development of Oromiyaa

Liberating the Land and Resources for The Development of Oromiyaa By Itana Gammada, December 22, 2018 Introduction A nation cannot survive, let alone develop and prosper, without...