Daily Archives: December 25, 2018

ኣግባብነት የሌለዉ መንገድ ወደ መፍትሔ ኣያመራንም

ኣግባብነት የሌለዉ መንገድ ወደ መፍትሔ ኣያመራንም (የኦነግ መግለጫ – ታሕሳስ 25 2018) በኦነግ፣ በኢትዮጵያ መንግስትና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መካከል ከተደረሱ ስምምነቶች ዉስጥ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊትን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ተግባራዊ በማድረጉ ሂደት ላይ የሚሰራ ኣንድ የጋራ ኮሚቴ ከኦነግና ከኦዴፓ በጋራ ተዋቅሮ በመስራት… Read More »

Adeemsi Karaa Malee Furmaatatti Geessuu Hin Danda’u

Adeemsi Karaa Malee Furmaatatti Geessuu Hin Danda’u Waliigaltee ABO, Mootummaa Itoophiyaa fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa gidduutti irra gahame hojiitti hiikuu keessatti dhimma WBO wajjin kan wal qabate irratti hojjechuuf Koreen Waloo takka ABO fi PDO irraa ijaaramtee hojii irra jiraachuun… Read More »

Xalayaa banaa Qeerroo fi Qarree akkasumas Ummata Oromoo maraaf

Xalayaa banaa Qeerroo fi Qarree akkasumas Ummata Oromoo maraaf Ibsa Abdi ti, Mudde 25, 2018 Seensa Qabiyyeen xalayaa kootii waa’ee harriroo ABO fi mootummaa Dr. Abiy giddu ljiru irratti kan xiyyeeffatee dha. Wal-dhibdeen ABO fi mootummaa Dr. Abiy gidduu jiru… Read More »