Daily Archives: March 7, 2019

ABO: Mirgi Abbaa-biyyummaa Bilisummaa Dhugaa Qofaan Nuuf Kabajama !

Mirgi Abbaa-biyyummaa Bilisummaa Dhugaa Qofaan Nuuf Kabajama ! (Ibsa ABO – Bitootessa 07, 2019) Qabsoon Bilisummaa fi mirga Abbaa-biyyummaa Sabni Oromoo barootaa dheeraaf gaggeessee fi wareegamni ulfaataan qabsoo kana keessatti baafame siyaasaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa yeroo adda addaatti geessiseen jijjiiramoota sadarkaa… Read More »

OPDO Sobaan Gammada jetti. Raya Abadura Abagaro itti himi.

OPDO Sobaan Gammada jetti. Raya Abadura Abagaro itti himi.  Magaaloota Oromiyaa guyyaa har’aa Mar 7, 2019 Hiriira Mormii gaggeessaa oolan keessaa: 1) Awwadaay 2) Adaamaa 3) Asallaa 4) Adaabbaa 5) Ajjee 6) Asaboot 7) Baalee Roobee 8) Bulbulaa 9)… Read More »

Rakkinaa fi Salphina Abbaan Filate!

Rakkinaa fi Salphina Abbaan Filate! Damee Boruutin, Bitootessa 7, 2019 Yaa Uummata Oromoo jala muree waliif haa himnu. Kan rakkinaa fi salphina bara baraa keessa jiraachuu filate nuyi. Namni nuuf gadduu fi nuu dirmatus hin jiru. OPDO jawwee guddaa summii… Read More »

OPDOn waadaa uummata Oromoo nyaattee jirti

OPDOn waadaa uummata Oromoo nyaattee jirti Taakkalaa Uumaa dhimma kondimineemii lafa Oromoo irratti ijaarrame dabarsanii naafxanyootaf qooduu kan murteesse kophaa isaa osoon taane #MMDrAbiyyiiAhmadii fi hooggantoonni OPDO keessa akka jiran beekkameera. Murtii lafa Oromoo halagaaf dabarsitee kennuun halagaa gammachiisuu kana kan murteesse… Read More »

ABO WBO Qeerroo – Jaal Maarroo – Goota Keenya

ABO WBO Qeerroo – Jaal Maarroo – Goota Keenya 

Ijoolee garaa nama raaftu kana mee dhageeffadhaa fi Waamicha Qeerroo Amboo

Ijoolee garaa nama raaftu kana mee dhageeffadhaa fi Waamicha Qeerroo Amboo #Waamicha_Qeerroo_Amboo irraa  ============================ Qeerroo fi Qarree Guutuu oromiyaa hundaaf ፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡ #SharegodhaaWaliifdabarsaa Dhiigni ilmaan oromoo 5000 ol sababa master plan tiif dhangala’e otoo galma hin gahiin tasa daandiitti hin hafu.waadaatu Galletu… Read More »