Daily Archives: April 13, 2019

Galfata Wareegamtoota Keenyaa Galmaan Haa Geenyu !

Galfata Wareegamtoota Keenyaa Galmaan Haa Geenyu ! (Ibsa ABO – Ebla 13, 2019) Miseensotaa fi deggertoota Dhaaba keenya ABO, Qabsaawotaa fi Sab-boontota ilmaan Oromoo hunda, Ummata bal’aa Oromoo, Baga Ebla 15 Guyyaa Gootota Wareegamtoota Oromoo (GGWO) kan bara 2019 waliin… Read More »

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Ebla 12, 2019

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Ebla 12, 2019 SBO Ebla 12, 2019. Oduu, Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 Wixata dhufu ayyaaneffatamee oolu ilaalchisuun ibsa gabaabaa Hayyu-Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa kennan, akkasumas Haala Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiru ilaachisee gaaffii… Read More »

Qabsoon Bilisummaa Oromoo Eessaa Ka’ee Garamitti Deemaa Jira?

Qabsoon Bilisummaa Oromoo Eessaa Ka’ee Garamitti Deemaa Jira? – Marsaa Lammaffaa – Kutaa Tokkoffaa – Berhanu Hundeetin, Ebla 13, 2019 Yaadachiisa: Mata duree “Qabsoon Bilisummaa Oromoo Eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – Qormaatota kaleessaa, kan har’aa fi kan boruu –“ … Read More »

የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? 

የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው?  ሁለተኛ ዙር፥ ክፍል አንድ ብርሃኑ ሁንዴ, Ebla 13, 2019 ማስታወሻ “የኦሮሞ የነፃነት ትግል ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? – ትላንት የነበሩት፣ ዛሬ ያሉትና ወደፊት የሚኖሩት ፈተናዎች “ በሚል ርዕስ የተለያዩ ፅሁፎችን… Read More »

Suusii Lammaa Magarsaaf Jecha Sanyiin Oromoo Dugugamee Baduu Qabaa?

Suusii Lammaa Magarsaaf Jecha Sanyiin Oromoo Dugugamee Baduu Qabaa? Damee Boruutin, Ebla 13, 2019 Namni cubbuu qabu cubbuun isaan gubachuun ykn jiraachuun dhimma mataa isaa ti.  Obbo Lammaa Magarsaa suusii yoo qabatee ittiin du’e ykn jiraate dimma mataa isaa qofa.… Read More »