Daily Archives: April 19, 2019

Becoming an OLF-WBO (Miseensa ABO-WBO Ta’uu)

Becoming an OLF – WBO (Miseensa ABO – WBO Ta’uu) By Bedassa Tadesse, April 19, 2019 Many people often ask, how did the OLF develop so many supporters/ members. While the answer to that question is best given by someone… Read More »

Heavy gunfire erupts inside Jijiga

Heavy gunfire erupts inside Jijiga. There is heavy gunfire inside Jijiga. This happened after the government deployed armed Liyu police forces to disperse peaceful demonstration by former members of ONLF. The rebels has been complaining that they haven’t been paid… Read More »

Wallo (Amhara region) keessatti kan Oromoo dha dubbate hundu ‘ABO’ dha

Wallo (Amhara region) keessatti kan Oromoo dha dubbate hundu ‘ABO’ dha Mee kana ilaalaa, kan haqa isaatiif dubbate hundinu ABO dha. Kuni kan ta’e Wallooti  Kanaa gaditi kan argamu kana warraa Amaaratu katabe. Gubaa kanatti kan dubataa jiru ABO… Read More »

Shirri Ummata Walitti Buusuuf Xaxamu Dhaabbachuu Qaba !

Shirri Ummata Walitti Buusuuf Xaxamu Dhaabbachuu Qaba ! (Ijoo Dubbii ABO – Ebla 19, 2019) Maddi ykn. sababni isaa hanga ammaatti qulqullaawee beekamuu baatus magaalaa Finfinnee keessatti ijoolleen mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu keessatti baratan hedduun guyyaa kaleessaa (Ebla 18,… Read More »

Iiziin Jimma gana baadiyaa waggaa tokko jiraatteetti Afaan Oromoo sirriitti dandeesse

Iiziin Jimma gana baadiyaa waggaa tokko jiraatteetti Afaan Oromoo sirriitti dandeesse. (BBC Afaan Oromoo) — Iizii Muulensi jedhamti. Hojii tola-ooltummaadhaaf karaa Piiskoorpsiin kan Ameerikaa irraa dhufte. Godina Jimmaa Aanaa Limmuu Kossaa ganda Ciimmee jedhantu keessa waggaa tokkoof jiraatteetti. -Hospitaala Beetel:… Read More »