Daily Archives: June 12, 2019

Qeerroowwan Amboo Kaardii Diimaa OPDO tiif kennineerra ! OPDOn Expired ta’ee jira

Qeerroowwan Amboo Kaardii Diimaa OPDO tiif kennineerra ! OPDOn Expired ta’ee jira. June 12, 2019 – AMBOO YUUNIVERSITII dha malee kun Iraaq ykn Iraan miti egaa kan itti aanu maali? Diinni Saba Oromoo 1ffaan shiftaa/OPDO/dha. Ijaarama isaa irraa kahe dhaabni… Read More »

Dabni Siyaasaa ABO Irratti Dalagamu Cehumsa Gara Dimokiraasiitti Taasifamu Yoo Gufachiise Malee Hin Milkeessu

Dabni Siyaasaa ABO Irratti Dalagamu Cehumsa Gara Dimokiraasiitti Taasifamu Yoo Gufachiise Malee Hin Milkeessu (Ibsa ABO – Waxabajjii 11, 2019)    Jijjiirama Siyaasaa Itoophiyaa keessatti har’a mul’atu kana kan argamsiise qabsoo hadhooftuu fi wareegama qaalii Sabni Oromoo Bilisummaa isaa gonfachuuf baasaa… Read More »

‘Tokkummaa Oromoo diiguudhaan Oromiyaa bittimsine Xoophiyaa ijaarra’ jedhanii yaaduun funyoo ittiin of fannisan fo’achuudha!

‘Tokkummaa Oromoo diiguudhaan Oromiyaa bittimsine Xoophiyaa ijaarra’ jedhanii yaaduun funyoo ittiin of fannisan fo’achuudha! Haala yeroo irratti ibsa bal’aa Qeerroo Bilisummaa Oromoorraa kenname Waxabajji 9,2019, Finfinnee Oromiyaa Kabajamaa ummata Oromoo kanneen golee addunyaa maratti argamtan; Kabajamtoota jaarmiyaalee siyaasaa kanneen mirga… Read More »

Building Ethiopian Unity at the cost of dividing and dismantling the Oromo people and nation is a desperate move by the Ethiopian Regime!

Building Ethiopian Unity at the cost of dividing and dismantling the Oromo people and nation is a desperate move by the Ethiopian Regime! Comprehensive Statement of Oromo National Youth Movement for Freedom and Democracy (Qeerroo) on the current situation in… Read More »