Daily Archives: September 16, 2019

Ethiopian Regime creates deliberate famine and misery in Wollaga zone of Oromia

Ethiopian Regime creates deliberate famine and misery in Wollaga zone of Oromia Millions of innocent Oromo have been uprooted from their farming and daily activities by the Ethiopian regime army to create famine and hunger in Western Oromia. The farmers… Read More »

Ibsa Irreecha Hora Finfinee irratti kenname ilaalchisee waa takkaa lama…

Ibsa Irreecha Hora Finfinee irratti kenname ilaalchisee waa takkaa lama…  Iddoon Irreechi Hora Finfinnee bara baraan itti kabajamuuf deemu karoora kaartaa magaalla Finfinnee keessa akka galu godhamee jira jedhe I/A/K/M/F Taakkalaa Uumaan. Kun waan kaamilaafii kan hedduu jajjabeeffamuus qabu… Read More »

Keessummaa OMN: Gaaffiif Deebii Dr. Moggaa Firrisaa Faana Taasifame Kutaa 1ffaa

Keessummaa OMN: Gaaffiif Deebii Dr. Moggaa Firrisaa Faana Taasifame Kutaa 1ffaa Keessummaa OMN: Gaaffiif deebii DR. Moggaa Firrisaa faana goone har’a galgala hordofuu hin dagatinaa! Dr. Moggaan namoota Waldaa Maccaaf Tuulamaa hundeessan keessaa tokko yoo ta’an qabsoo Oromoo Keessatti nama… Read More »

Seenaa Magaalaa Finfinnee Kana Dubifneefi Kana Dhagenye Irra

Seenaa Magaalaa Finfinnee Kana Dubifneefi Kana Dhagenye Irra Adem_Misoma Irraa, Muddee 2, 2018 SEENSA Barruu kana keessatti seenaa, Finfinnee yaada baayyee gababdu irraa dubbadheen yaadan ka’efattin darba. Kun seensaaf seenaa, Finfinnee isin yaadachisuuf male seenaa, Finfinnee wali gala miti. Yoo… Read More »