Monthly Archives: November 2019

ODPn paartii Badhaadhinaatti makamuuf murteesse

“ODPn paartii Badhaadhinaatti makamuuf murteesse.” Sadaasa 27, 2019 Kana jechuun paartii EPRDF jedhamutu baqe osoo hintaane paartii haaraatu hundeeffame. Gaaffiin itti aanu: Paartiin aangoorratti moggaafamee barcuma mootummaa qabate EPRDF erga akka tasaa dhabamee aangoo mootummaa bulchuuf eenyutu bakka buufama? PB… Read More »

Ten steps used by Abiy Ahmed to destroy EPRDF and Ethiopian federalism

Ten steps used by Abiy Ahmed to destroy EPRDF and Ethiopian federalism Tigrai Online Nov. 25, 2019 Many Ethiopians and people from the greater Horn of Africa are mystified how a low level intelligence and communications officer who was trained… Read More »

Waamicha Hariiroo Gaarii Hundaaf !

Waamicha Hariiroo Gaarii Hundaaf ! (Ibsa ABO – Sadaasa 26 2019) Dhibdeen polotikaa Itoophiyaa yeroo ammaa kan yeroo kamuu caalaa ulfaataa fi yaaddessaa tahee mul’achaa jira. Yeroo ammaa manneen barnootaa ol’aanoo (Universitiilee) fi manneen amantii osoo hin hafin dhimma bahuudhaan… Read More »

Understanding Obstacles of Self-Rule and Observable Role of Prime Minister Abiy Ahmed

Understanding Obstacles of Self-Rule and Observable Role of Prime Minister Abiy Ahmed By ANF, Nov. 25, 2019 In a very plain language, there are two groups of obstacles for self-rule in Oromia. Neftegna Some (not all) OPDO (PP) Just leave… Read More »

Ibsa Ijjannoo, Oromiyaa Xiqqoo (Minnesota)

Ibsa Ijjannoo, Oromiyaa Xiqqoo (Minnesota) Guyyaa: Sadaasa 02, 2019 Nu, Oromoonni, steeta Minnesota (Oromiyaa Xiqqoo) keessa jiraannu, Sadaasa 02, 2019, 2019, galma Hawaasa Oromoo Minnesota keessatti walgeenyee, haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru irratti gadi-fageennaan erga mari’anneen booda, sagalee tokkoon… Read More »

Ethiopian Prosperity Party (EPP): Eye-Catching Name, Unattainable Promises

Ethiopian Prosperity Party (EPP): Eye-Catching Name, Unattainable Promises Worku Burayu (PhD) Summary: Ethiopian Prosperity Party (EPP) is a child in law of Ethiopian Citizens for Social Justice (Amharic: ኢዜማ, ezema), who in turn is a child of the defunct “Coalition for Unity and Democracy… Read More »

Kononeel Mangistuu Amma Kononeel Abiyi

Kononeel Mangistuu Amma Kononeel Abiyi  Damee Boruu: 11/24/2019 OPDOn silmiin dhiiga uummata Oromoo wagga sodomaaf xuuxaa turte ijaarsa Oromoo taate diigamuun baayye waan nama ajaa’ibuu qabu dha. Kaayyoon hundee ijaarsa OPDO waan uummata Oromoof bu’aa qabu diiguu, facaasuu fi mancaasuu… Read More »

OSA Letter to Abiy Ahmed, Prime Minister of Ethiopia

OSA Letter to Abiy Ahmed, Prime Minister of Ethiopia November 3, 2019 Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister Federal Democratic Republic of Ethiopia Office of the Prime Minster P.O. Box 1031 Finfinne, Ethiopia Dear Prime Minster Abiy: Please accept my congratulations… Read More »

OROMO: BEARING THE BRUNT OF THE ENDLESS AND UNNECESSARY

OROMO: BEARING THE BRUNT OF THE ENDLESS AND UNNECESSARY COST OF FAST-TRACK ETHIOPIANIZATION By JAANNO TERFASSA There are calls for “measures” to be taken against Jawar Mohammed, a human rights fighter and an Oromo media personality. “Measures” is a euphemism… Read More »

Ergamni OPDO Sab Boonummaa Oromoof Balleessuuf Uummata Oromoo Balleessuu Dha

Ergamni OPDO Sab Boonummaa Oromoof Balleessuuf Uummata Oromoo Balleessuu Dha: Damee Boruu:10/30/2019 OPDOn erga uumamtee kaaftee kan itti himamaa fi ittiin qaramaa dhufte akka sab boonummaa Oromoo balleessituu dha. Lapheen ishee, sammuun ishee, yaadnii fi yaaddoon ishee rakkinni Impaayeera Itoophiyaa… Read More »

Uummatni keenya Oromoon amala Leenca Dulloomee of irraa gatuutu furmaata fardiidha!

Qalbeessaa Dhangi’aatiin | Sadaasa 25, 2019 Finfinnee, Oromiyaa Barruu ilmi Oromoo marti dubbisuu qabu! Xiyyeeffannoo barruu kiyyaa: – Aggaammiin akka Oromootti nutti aggaamamee jiru maali? – Akeekni Oromoo irratti qabamee hojjetamaa jiru kun maalii? – Yaaddoo kiyyaa fi Furmaata isaa.… Read More »

Grand Nile compromise—a Sisyphean task?

Grand Nile compromise—a Sisyphean task? October 29, 2019 by Mahemud Tekuya Egypt and Ethiopia are unlikely to strike terms over GERD without agreeing a new legal framework governing the Nile Basin Disagreement over the filling and operation of the Grand… Read More »