Daily Archives: December 17, 2019

Ethiopia’s surveillance network crumbles, meaning less fear and less control

Ethiopia’s surveillance network crumbles, meaning less fear and less control Maggie Fick, December 17, 2019 DEBARK, Ethiopia (Reuters) – Rahmat Hussein once inspired fear and respect for the watchful eye she cast over her Ethiopian neighborhood, keeping files on residents… Read More »

Namni qalbii qabu, dhoqqee keessa dhaabbatee ‘uffatikoo Adiidha’ hinjedhu

Namni qalbii qabu, dhoqqee keessa dhaabbatee ‘uffatikoo Adiidha’ hinjedhu Qalbeessaa Dhangi’aatiin!, Mudde 16,2019, Finfinnee, Oromiyaa Warri ofiifuu qulqullaa’uu isaan barbaachisu “ani qulqulluudha” jechuutu hanga ammaa furmaata biyyattii maseense. Kanneen hanga ammaa qaamni isaanii laaqii jallinaan xuraa’ee jiru hanga qulqullaa’anii haqaan… Read More »