Daily Archives: Feb 11, 2020

Mamo Mezemir Died But His Prophecy Still Resonates (listen to the videos)

Mamo Mezemir Died But His Prophecy Still Resonates (listen to the videos) Lt. Mamo Mezemer, the Unsung Hero By Worku Gadissa, April 5, 2018 Today I want...

KMN: TURTII JAAL MARROO WALIIN dhimma dhiha OROMIYAA fi badii waraana mootummaa naannawa sana jiruu

KMN: TURTII JAAL MARROO WALIIN dhimma dhiha OROMIYAA fi badii waraana mootummaa naannawa sana jiruu