Author Archives: Falmataa

Saudi Arabia to release Ethiopian-born billionaire held over corruption

Note from the editor: All the secrete behind the non-ending trip (domestic and foreign) by the newly appointed PM of Ethiopia, Colonel Abyi Ahmed is to get Mr. Mohammed Alamudi (the billionaire) who has been in jail for committing corruption… Read More »

LAMUU NA HIN SUUFTANI!

B/A/B irraa | Caamsaa 21, 2018 Mataduree kana kaiin filadheef waamalee miti haala amma impaayera itoophiyaa keessa jiru kan ilaallate dhama’iinsa keenya qofaa miti joonjahiinsa habotai kaan dabalatu ilaalchisee waan natti mul’ate akka itti naa hirmaattaniif bar-baadeeni. Eyee wayyaaneen eega… Read More »

WAAN HIN GEESSINE JALQABUUN HIN BARBACHISU!

Qixxeessaa Lammii | Caamsaa 13, 2018 Hajaadhaaf namni manaa bahee osoo hajaa baheef hin guutatin karaa of irra deebi’ee manatti galuu irra kasaaraan caalu hin jiru. Humnaa fi yeroo isaa bilaasha qisaasee jira jechuudha. Waan itti yaadanii fi itti amananii… Read More »

GALIIN QABSOO OROMOO WAAJJIRA MINILIK SEENUU MITI!

Qixxeessaa Lammii | Caamsaa 01, 2018 Ummatni Oromoo harqoota gabrummaa Habsootaa jalatti erga kufee baroota dheeraa laakkawatee jira. Habashootni gabroomfachuu kan danda’an jabinaa fi mootummaa irra caalu qabaatanii osoo hin taane gargaarsa warra Awrooppaa irraa argataniin akka ta’e beekkamaadha. Ummatni… Read More »

Protests in Ethiopia-Somali region decry bad governance, fake prisoner release

Abdur Rahman Alfa Shaban, Africanews.com |April 29, 2018. The Ethiopia- Somali region has been rocked by what local media portals are describing as rare protests against the regional government. The protests took place in five towns namely Afdem, Bike, Erer,… Read More »

SEENAA KALEE QABACHUUN SEENAA HAR’AA HORTEE BORUU DHAALCHISUUF GARGAARA!

Qixxeessaa Lammii | Ebla 18, 2018 Sabni Oromoo kan gabroome fedhee ykn jaalatee osoo hin taane dirqamee akka ta’e hubatuun barbaachisaadha. Gabroomuu fi bilisoomuunillee waan saba Oromoo qofa irratti jalaqabee fi irrattis dhaabbatus miti. Akkuma gabroome bilisoomuun isaallee Abadan waan… Read More »

SAMMUUN GABROME TASGABBII HIN QABU!

Qixxeessaa Lammii | Ebla 05, 2018 Dhalli namaa uumaa ganamaatiin bilisa. Waan fedhuu fi hin feene addaan filachuuf dhiibbaan gara biraa irra hin jiru. Kan jaalate fudhachuu fi kan jibbe dhiisuuf mirga guutuu qaba. Ani jaaladhee atis na waliin jaaladhu,… Read More »

GAAFFIIN OROMOO OPDO AANGESSUU MITI.

Qixxeessaa Lammii | Ebla 03, 2018 Akkuma beekkamu waan dhaban irra waan argatanitti haara galfachuun waanuma jiru. waan barbaachaaf manaa bahan dhabanii manatti galuuf hennaa of irra deebi’an harka duwwaa galuu irraa waa harkatti qabatanii galuun beekkamaadha. ifaajanii argachuu fi… Read More »

CALALAQAAN UMMATA OROMOO HAWATUU HIN QABU!

Qixxeessaa Lammii | Ebla 01, 2018 Waan ija nama harkisuu fi qalbii nama hawatuun namni hin gowwoomfamne hin jiru. Miha nama irraa hin bitamne ykn hin gurguramne dirretti baasanii bu’aa irraa argatuuf ifaajuun of dadhabsiisuu qofa osoo hin taane gowwaadha.… Read More »