Author Archives: Falmataa

Wallee Qabsoo Haarawaaa 2019

1. Shimallis Abbabuu – ‘Duru Barree Toftaashi’ 2. Caalaa Birruu – ‘Lafee Gootaa’

Haqa Namaa Dharaan Jal’isuun Haqa Namaa Jallifti!

Lammii Oromoo irraa | Muddee 01, 2019 Dhugaa irra ijjatanii dhara ol kaasuuf harkisuun cubbuudha. Firii namni biraa ifaajee argamsiise saamanii handhuurfatuun badiidha. Qabsoo Oromoo bilisummaa fi walabummaaf waggoota dheeraaf geggeeffame gatii dhabsiisanii qabsoo waggaa lamaa dhaadhessuun amala fageessanii yaaduu… Read More »

Yaadannoo Guyyaa FDG, Waggaa 14ffaa Sadaasa 30, 2019

Sadaasa 26, 2019 Konyaa ABO, Washington, DC

Uummatni keenya Oromoon amala Leenca Dulloomee of irraa gatuutu furmaata fardiidha!

Qalbeessaa Dhangi’aatiin | Sadaasa 25, 2019 Finfinnee, Oromiyaa Barruu ilmi Oromoo marti dubbisuu qabu! Xiyyeeffannoo barruu kiyyaa: – Aggaammiin akka Oromootti nutti aggaamamee jiru maali? – Akeekni Oromoo irratti qabamee hojjetamaa jiru kun maalii? – Yaaddoo kiyyaa fi Furmaata isaa.… Read More »

Ergamni OPDO Sab-Boonummaa Oromoo Bal’eessuuf Uummata Oromoo Dogongorsuudha:

Damee Boruu tiin | 10/30/2019 OPDOn erga uumamtee kaaftee kan itti himamaa fi ittiin qaramaa dhufte akka sab boonummaa Oromoo balleessituu dha. Lapheen ishee, sammuun ishee, yaadnii fi yaaddoon ishee rakkinni Impaayeera Itoophiyaa sab boonnummaa Oromoo akka tahetti beekti.  Har’a… Read More »

አሃዳዊነትን ማውገዝ ጨፍላቂነት መቃወም እንጂ አንድነትን ማጥላላት አይደለም! – ክፍል –2

ዮሴፍ ሙሉጌታ ባባ (PH.D.) ክፍል –2 የመደመር ‹‹ፍልስፍና›› እንደ ገዳፊነት ! (Ethiopianism_as_Reductionism) መደመር ወይም አንድነት እጅግ መልካም ነው፣ ግና አንድነት (መደመር) ማለት አንድ ዓይነት መሆን አይደለም! ብዝሃነት ማንም ሰው ልክደው የማይችለው የተፈጥሮ ሕግ ነው። የተለያዩ የባሕል ልዩነቶች መኖራቸው በራሳቸው ችግር… Read More »

SNLF Press Statement: A Birth of the ‘Sidama National Regional State’ after Tomorrow’s Referendum Inevitably Materializes. 

November 19, 2019 Press Statement by the Sidama Nation Liberation Front (SNLF) Dear Sidama Nation, Your sons and daughters were repeatedly executed by the security and army of successive Ethiopian rulers whilst seeking justice, equality and freedom that denied to… Read More »

Ibsa ABO: Furmaatni Rakkoo Barattoota Oromoo Shaffisuu Qaba!

Furmaatni Rakkoo Barattoota Oromoo Shaffisuu Qaba ! (Ibsa ABO – Sadaasa 21, 2019) Sadaasa 09, 2019 rakkina barattoota Oromoo manneen barnootaa ol’aanoo bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraa keessatti barachaa jiran irra gahaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa baasuun keenya ni yaadatama. (http://oromoliberationfront.org/aforomo/2019/11/19/tiruun-bubbulte-lafee-taati/) Haa… Read More »

Qabsoon Keenya Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaatiin Golobamuu Qaba!

Kutaa 4ffaa  | Sadaasa 19, 2019 Ayyaanaa Goobanaa fi Caalaa Hayiluu. Akeeki fi muldhanni keenya biyya Walaboomtee fi ummata bilisoome qabaachuu dha. Dhugaa Oromoon qabuu fi afaan-faajjii adeemaa jiru. Akka nama dhuunfaa tokkoottis tahee hawaasaa bal’aatti sabni Oromoo sirna gabrummaa… Read More »

RSWO: Wal-fakkeenya Impaayera Xoophiyaa ammaa fi Yugozlaviyaa durii gidduu jiru; Marii Prof. Asaffaa Jaallataa waliin taasisne.

Onkoloolessa 29, 2019 RSWO: Wal-fakkeenya Impaayera Xoophiyaa ammaafi Yuugozlaaviyaa durii gidduu jiru, akkasumas, hireen Xoophiyaa eeggatu hiree Yuugozlaaviyaa durii mudate ta’uu ilaalchisuun; Marii hayyuu Oromoo Prof. Asaffaa Jaallataa waliin taasisne.