By | January 1, 2018


…. WBO koof ….

Egeree keenya wabii Oromiyaa
Kakaachiftuu nafxanyaa
Namummaa har’a sarbamneef
Nuu deebiftuu nageenyaa
Warra garaa hidhattanii
Kaayyoo uummataaf bobbaatan
Warra ilkaan gammoojjiif
Soorrata guyyuu taatan
Lafeekoo lafee borii
WBO koo yaa Leenca bosonaa
Jaallan qaqqaalii dhabaa
Kan geessan bara kana

Isini mogoleen kiyya
Molgaan koo bitaaf mirgaa
Gaafan yaadaan yeelalu
Dhabakee ilkaan kiyya wal riga
Arrabsamaas jibbamaa
Kaayyookoof xuuxuu galtee
Itti cichite Kormako
Ati yoom Irbuu gatte?

WBO koo yaa abbaa Jigsaa
Yaa Xirqanaa koo abbaa haqaa
Isintu egeree tolchee
Imimmaan Harmee dhiqa
Bara kaayyoon ganamu
Bara gootni jibbamu
Siqabna gaaddisakoo
Kaayyoon koo hinsharafamu
….
Tokkoof tokko kaayyoonkee
Bilisummaa uummataati
Abshir cinakeen jiraa
Kaayyoonkee galma taati
Caraansiisi ammallee
Diina daangaa nu’t darbu
Dhaani gantuuf halagaa
Gaafas dinni nu hinsarbu
….
Gaafa daangaarraa waqartee
Diina konkolaachiftu
Dabeessi mana ciisee
Golaa sitti bookkiftu
Kan kaleessa si beeku
Beekaam Qeerroon eegoonkee
Kaayyookeef falmaa jirra
Hindhaabin ifaajake
….
WBO WBO WBO yaa Leenca Bosonaa
Sin qabaafan sii boona
Siinan dhaadadha siin abdiifan jabaadha
Anis kaayyookeef falmaan
Egeree Harmeef falmadhaa
….

WBO koo baga bara haaraa geessan. Kanneen bara darbe keessa wareegamtaniif jannata akka geessan isiniin kadhadha


B A G A  I T T I I N   I S I N  G A H E !

Najiib Zannuun irraa

Bara gaarii – bara guddinaa
Bara balleeysinu shiraa fii jallina

Bara tokkummaa –  bara nageenyaa
Bara lagannu wal jibbaaf hammeenya!

Bara badhaadhinaa – bara quufaa
Bara dhabamsiifnu vaayrasii hinaaffaa!

Bara dhugaa – bara haqaa
Bara callaa malee fageeysinu baaqa!

Bara araaraa – bara milkiidhaa
Bara dhaabbattu ajjeechaafi hidhaa!

Bara kabajaa – bara jaalalaa
Bara dhageenyu waan gurraaf tolaa!

Bara injifannoo – bara bilisummaa
Bara irra aanu dhaloonni ammaa!

Bara mo’aannu – bara qeerroo
Bara irraa maayyii cunqursaafi roorroo

Bara walin qoonne – bara walin komanne
Bara hiddaan buqqaafnu jalee fii Wayyaanee!

Bara bilisoomnee abbaa biyyaa taanu,
Bara kan faffacaane walitti dachaanu,
Bara Aadaaf Afaan keenyaan boonnu,
Bara sirna gadaa deebifnee gad dhaabnu,
Akka nuuf tahu hawwiif fedhiin qabnu!

Barri bara nagayaa fii milkiiti!
Gadaan gadaa bilisummaati!
__________

-Najiib Zannuun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.