By | May 27, 2019


CAAMSAA 26 2019 Abaarsaa fi Yakka. QBO Irratti Dhihaachuu Eegale Ilaalchisee – Maree Obbo Tashoomaa


ONN LIVE | Qophii Addaa ONN : Gocha sukkaneessaa Oromiyaa Kibbaarra ga’aa jiru ilaalchisee akka

ONN LIVE | Qophii Addaa ONN : Gocha sukkaneessaa Oromiyaa Kibbaarra ga’aa jiru ilaalchisee akkamitti hubatamaa jira kan jedhu Jiraatota Godina Gujii fi dhimmicha irratti marii Dr Rundaasaa Asheetee waliin taasifame Caamsaa 27/2019Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.