By | January 27, 2018


Via Qeerroo Amboo

Amboo !!!
:::::::::::::::::
Simannaa Hidhamtoota siyaasaa Dr mararaa fi Hidhamtoota siyaasaa muraasa yaroof gad Lakkifaman hundaaf sadarkaa God/sha/lixaa tti Guyyaa Dilbataa 20/5/2010 sa’aa 4:00-7:00 tti stadium Amboo tti ni gaggeeffama .
Keessumaan kabajaa Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo fi Abbaa Gadaa maccaa Taakkalaa Dhinsaa ni argamu.
Hirmaattonni simannaa kana irratti argaman…
# Uummata 250,000(kuma dhibba lamaaf shantama) ol ni argamu .
# Fardeen 10,000 ( kuma kudhan) ol Ni argamu.
# Konkolaataa 5,000 (kuma Shan ) ol Ni argamu .
# motor cycle 200 ol ni argamu.
# konokoolaataan baayina ummataatiin waan wali hin simineef konkolaataan fe’isaa ummata Aanootii ollaa irraa dhufaniif abbootiin konkolaataa fe’iisaa deeggaruu qabu.
# jala bultii irraa calqabee magaalaan Amboo keessummoota faggoo irraa dhufaniin ni hoo’iiti.Ni dammaqxi.
Uummanni Gara Amboo tti yaroo dhufu
> Xurumbaa afuufaa.
> Claxy itti gallakisuu qabu.
> Sirbaa dhufuu qabu.

Uummanni hirmaatan
————————-
# Finfinnee hanga Baakkoo argamu qabu .
# Sadarkaa Godina sh/lixaa tti Aanotii 23 hundi ni hirmaatu.
# Hidhamtoonni siyaasaa hundii yaroof gadi Lakkifaman akka irratti argaman waamichi godhameera.
# Uummanni Gudar,Amboo fi Dandi..
-Uummanni baadiyaa Fardeeniin ni hirmaatu.
-Qeerroon keenya ni qindeessu.
-Abbootiin Gadaa God/sh/lixaa hundi ni argamu.
-Bartoonni Universty (Amboo,Awaaroo ,Gudar fi Universty dhuunfaa hundi ni hirmaatu.
-High Scool hundi
-preparatory hundi
-Elementary hundi
(Kan baadiyaa fi magaalaa Amboo hundi) ni hirmaatu.
-Qotee bulaan Amboo hundi dhiiraa dubartiin ni hirmaatu.
————————–
Qindeestoon Qeerroo Amboo !

Warreen Net work qabdan warreen hin dhageenyeef bilbilaan itti nuuf himaa/dabarsaa !

Qabsoo keenya daran itti mudduun Hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatti hafan yaroo gababaa keessatti bilisa ni baafna !!!!
Kana booda
TPLF iif
>Hin bitamnu.
>Hin dhageenyu.
>hin ajajamnuuf .
>Didne.
>nu ga’ee .
> TPLF oromiyaa keessaa hundeen ni buqqifna !!

Abdiin keenya Tokkummaa
qabsoo keenya ti !!!
Hidhamtoonni siyaasaa keenya Gootoota bilisummaa keenya !!!

Injifannoon Uummata oromoo tiif !!!!!
Barri kun bara bilisummaa ti !!!!!
Ammas saaqi saanqaa !
Qabsoon keenya kana booda bifa daran adda ta’een itti Fufa .
————————–
Warreen konkoolaataa manaa ,motor cycle qabdan fi warri fardaan simannaaf dhuftan ganama sana sa’aa 2:00 irratti Amboo bakka Awaaroo jedhamutti waleeguun keessummoota keenya simannee hanga stedum Amboo tti haa finnu.
—————————-
Hubachiisa:-

Manneen Hotelaa,mana nyaataa,manneen dhugaatii Amboo fi Gudar keessummoota simachuuf dursaa ti waan isin barbaachisu akka itti qophooftan Qeerroo Amboo dhaamsa isinii dabarsa.
Guyyaa Dilbata dhufu Stadium Amboo tti wal haa agarru !!
Waliif bilbilaa !!!
Waliif dabarsaa !!!

Qeerroo Amboo !!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.