By | September 16, 2019


Keessummaa OMN: Gaaffiif Deebii Dr. Moggaa Firrisaa Faana Taasifame Kutaa 1ffaa


Keessummaa OMN: Gaaffiif deebii DR. Moggaa Firrisaa faana goone har’a galgala hordofuu hin dagatinaa! Dr. Moggaan namoota Waldaa Maccaaf Tuulamaa hundeessan keessaa tokko yoo ta’an qabsoo Oromoo Keessatti nama seenaa hedduu qabanidha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.