By | September 2, 2019


Magaalaa Dirree Dhawaa’tti Manneen Oromoota 2000 ol ta’anii Bulchiinsa Magaalattiin Diigamuu | RSWO

RSWO – Fuulbana 1, 2019: Manneen Jireenyaa Oromootaa Magaalaa Dirree Dhawaa kanneen Dhibbaan Lakkaa’aman, Humnoota MKIX Bulchiinsa Magaalattiin Bobbaafamaniin Diigamuun, Oromoonni Baay’inaan 2000 ol ta’an Badhee’rratti Hambifaman | Oromoonni Gannoota Muraasa dura Baha Oromiyaa’rraa ka’uun Konyaa Bunnoo Beddellee keessa Qubatanii turan, Si’ana Magaalaa Jimmaa keessa’tti Gadadoo Hamaaf Saaxilamuun Danuunsaanii Dhukkubsachaa, Danuunis Du’aa Jiraachuu
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.