By | March 15, 2018


Ummanii Keenya Rooba keessat nuraa miidhamaara .

Guyyaa Hardhaa Rooba Cimaatu Magaala Mooyyalee keenyaf Itoophiyaat Roobni Cimaan Rooba Ture .

ummanii keenya sababa Duguuga sanyi isaan irratti Rawwatameen qe’ee fi qabenya isaani irraa buqaafamani haala garaa nama nyaatun waraqa toko jala nama meqan dhabbatani Roba qubatu me lala haala yadessa kessa jirani .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.