By | May 29, 2018


ONN: Naannoo Finfinnee, Gafarsatti, Poolisii Federaalaa tu Mana Diiga.

Caamsaa 29, 2018.

Godina Addaa Naannawa Finfinnee Kutaa Bulchiinsa Magaalaa Burraayyuu ganda Gafarsaa keessatti reebichaafi saaminsi poolisoota Feederaalatiin gaggeeffamu cimee itti fufee jira. Mootummaan Wayyaanee ummata rakkoo manaatiif mana sharaan hidhatanii keessa jiraatan irraa poolisii feederaalatiin diiysisee namoota hedduus miidhaan irra gahee hospitaala galanii jiraachuufi rakkoon kunis akka rakkoo amantii fakkaatu gochuuf hordoftoota amantaa Kiristaanaatiin masgiida kana diigaa jechuun masgiida bakka kanatti ijaaramee yeroo dheeraaf ummanni itti fayyadamaa ture diiysisee jira. Sababa kanaafis ummanni amantaa lamaanituu yeroo ammaa kana haala yaaddeessaan wajjiin jiraataa jira. Ummanni jireenyi itti hadhaayee bakka jiraatan dhabanii maatii isaanii waliin mana sharaa keessa jiraatan kunneen, innumtuu irratti humnaan diigamee, dubartiin deessun, daa’imman, maanguddooliin, walumaa galatti ummanni lakkoofsaan guddaa ta’e aduufi rooban dachitti gatamee rakkataa jiraachuu maddeen Qeerroo gabaasanii jiru.

Namoonni manneen isaanii irraa diigame kunniin ijoollee Oromoo kanneen godinaalee Oromiyaa bakka gara garaarraa dhufanii Finfinnee keessa hojii humnaatin maatii horatanii jiraatanii fi maatii isaaniis jiraachisaa jiran kunniin rakkoo qaal’iinsa jireenyaa biyyattii keessatti mudateen kiraa manaa kaffalachuu dadhabuun haala rakkisaa keessa jiraataa turanii ta’uun barameera.

Akkuma beekamu mootummaan Wayyaanee qotee bultoota Oromoo naannoo Finfinnee lafa isaanii irraa humnaan buqqisee abbaa qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaatti gurgarchuun ummata Oromoo Irraa dachee inni irratti dhalate saamaa akka yoona ga’e beekamaa dha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.