By | February 5, 2018


QOPHII GAADDISA DHUGAA FEB 04 2018 :- Jaal Araarsoo AbbaaHumnaa:- Mana Murtii Abbaa Irree Wayyaaneedhaan Duutii Ittii


QOPHII KAAYYOO:FEB 04 2018 Marii haala iggita dhiittaa mirga dhala namaa mootummaa Itoophiyaa irratti gochuuf sochii godhame ilaalchisee Dr Obsaa Hasan, Seenaa Jimjimoo fi Mahabub Abbaawaajjii waliin godhame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.