By | February 12, 2018Kun tamsaasa RSO Wiixata, Roobii fi Sambata karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 ykn kiiloherzii 17850 Oromiyaatti darbuu dha.

Oduu fi Xiyyeeffannaa qabna.

Xiyyeeffannaa keessatti dhimma “Oromiyaan Haadursitu/Dursu” jedhu irratti Gaaffii fi Deebii qabna.
“Oromoo fi Oromiyaa gabrummaa jalatti hambisuuf, lola Oromoon humnaan keessatti hirmaate ragaa godhatu,”nuun jedha Dr Asaffaan.

Dhuguma Oromoon gaburummaa ofirraa kaasuuf moo gabrumama ofirra kaahuuf falmaa gochaa jira? Itti dhiyaadha!!
=========================================
Oromo Voice Radio broadcasts to Oromia on Mondays, Wednesdays and Saturdays at 7:00 PM Finfinnee time at 16 MB or 17850 kHz.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.