Kenya, Ethiopia Revolutions To Topple Regimes Will Happen In 2018 – US Intelligence

Kenya, Ethiopia Revolutions To Topple Regimes Will Happen In 2018 – US Intelligence February 17, 2018 (Political) — The US has predicted instability in Kenya that will be brought about by a revolution following last year’s controversial elections. The US… Read More »

Ethiopia: Final Days of the Regime

Ethiopia: Final Days of the Regime By GRAHAM PEEBLES February 17, 2018 (Counter Punch) — Under relentless popular pressure the Ethiopian Prime-Minister, Hailemariam Desalegn, has been forced to resign, other members of the government are expected to follow. In his… Read More »

Why is Ethiopia in upheaval? This brief history explains a lot

Why is Ethiopia in upheaval? This brief history explains a lot By Lovise Aalen, February 17, 2018 February 17, 2018 (The Washington Post) — In the latest twist in Ethiopia’s current political dramas, Prime Minister Hailemariam Dessalegn formally submitted his resignation from his position… Read More »

Labsii yeroo muddamaa  uummata mirga isaaf qabsaawurratti labsuun qabsoo Ummataa duubatti hin deebisu

Ergamaa tokkoo buusanii  ergamaa biraa kaa’uunis ta’e, Labsii yeroo muddamaa  uummata mirga isaaf qabsaawurratti labsuun qabsoo Ummataa duubatti hin deebisu. Baarentuu Gadaa Irraa, Gurraandhala 17, 2018 Wayyaaneen  waggoota 26n darbaniif  uummattoota biyyattii  afaan qawweettin ukkaamsitee saamaa, hidhaa fi ajjeesaaq turtee… Read More »

Shororkeessaan Eenyu?

Shororkeessaan Eenyu? Baarentuu Gadaa Irraa, Gurraandhala 17, 2018 Shororkeessaan eenyu?  isa akkamiititu shororkeessadha?  Isa walqixxummaaf falmu, isa  mirga saba isaaf  qabsaawu, isa dimookiraasii dhugaaf dubbatu moo isa  biyya namaa weeraree mirga uummamaa fi dimookirsii namaa  sarbee saamicha gaggeessu dha?   isa… Read More »

Artistoota Oromoo FDG/FXG Keesaatti Gumaachaa jiran!

 

QABSOO BILISUMMAA OROMOO TAAYITAAN BITACHUUN HIN HAYYAMAMU!

Qixxeessaa Lammii | Gurraandhala 17, 2018 Qabsoo hadhaawaa gabrummaa sirna bulchiinsa Habashaa jalaa of baasuuf ummatni Oromoo jaarraa tokkoo ol geggeessaa ture taayitaa dhuunfaan jijjiiruun tasa hin danda’amu. Abbootiin garaa kan garaa isaanii quubsuuf qofa bulan har’allee akkuma kalee abjuu… Read More »

Lemma Megersa is disqualified from premiership due to addiction!

Lemma Megersa is disqualified from premiership due to addiction! By Abbaa Ormaa, February 16, 2018 It is also rumored that Dr Abiy Ahmad turned down the premiership citing that the office is below his grade. Way to go “Moses Abiy”.… Read More »

Dhumaatii Hammarreessaa

Dhumaatii Hammarreessaa Damee Boruutiin, Gurraandhala 16, 2018 Seenaa uummata tokko keessatti wagga lama jiddutti Guyyaa Dilbata Gurraacha  lama qabaachuun waan ajaa’ibaati. Ani Dhumaatii Irreechaa Haroo Arsdee booda namni Oromoo lamaffaa  gurmuun  ni dhuma jedhee hin yaadne. Kan argaa jirru garuu… Read More »

Ethiopia declares national state of emergency

Ethiopia declares national state of emergency February 16, 2018 (BBC) — A national state of emergency has been declared in Ethiopia just one day after the unexpected resignation of Prime Minister Hailemariam Desalegn. A statement by the state broadcaster said… Read More »