Gootota Oromoo fi Ebla 15, Ibsa ABO

Gootota Oromoo fi Ebla 15, Ibsa ABO Biyyootni fi Sabootni hundumtuu Gootota seenaa isaanii keessatti waan jajjabduu biyyaa fi Ummata isaaniitiif dalaguudhaan yaadataman ni qabu. Gootummaan humna, qabeenya, beekumsaa fi lubbuu ofii illee dabalee dantaa dhuunfaa ofii caalaatti dantaa Saba… Read More »

SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Ebla 13, 2018

SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Ebla 13, 2018

U.S. politicians get China in Africa all wrong

U.S. politicians get China in Africa all wrong By Deborah Bräutigam, April 13, 2018 (The Washington Post) — In Washington, Republicans and Democrats generally look at China as a new imperial power in Africa: bad news for Africans. But is this really the… Read More »

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Ebla 13, 2018

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Ebla 13, 2018 SBO: Ebla 13, 2018. Oduu, Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo ilaalchisuun Ibsa ABO, Wixinee HR- 128 mana Maree Ameeri kaan ragga’e irratti gaaffii fi deebii Miseensa GS-ABO J. Mahbuub Abbaa Waajii Waliin taasifame.

QABSOO FINIINSUU + QEERROO/ABO 2005 = H.RES.128

QABSOO FINIINSUU + QEERROO/ABO 2005 = H.RES.128 SEENAA  Y.G (2005), kutaa 4ffaa fi xumuraa – Ebla 13, 2018 Qabsoon Oromoo wareegama Ulfaataa booda boqonnaa  2ffaa irra ga’eera. Boqonnaa 1ffaan, Ummata Biyya keessaa ijaaranii fi hiriirsanii diina dura murannoo fi Gootummaan… Read More »

Gatiin Dhiiga Gootota Keenyaa Amma Bilisummaan Deebi’utti Qabsooo itti jirruu fi FXG Finiinsinee Itti Fufuun Dirqama Lammummaa ti!

Gatiin Dhiiga Gootota Keenyaa Amma Bilisummaan Deebi’utti Qabsooo itti jirruu fi FXG Finiinsinee Itti Fufuun Dirqama Lammummaa ti! Baarentuu Gadaa Irraa, Ebla 13, 2018 Gatiin dhiiga goota tokkoo ammamii? Ykn maaliin gatii dhiiga gootaa kaffalu, goota lammiif wareegame tokko yoo maaltu … Read More »

ESAT/Ethsat’s Board Validates Its Journalist’s Berating Of The Heroes Of The Sidama Nation!

ESAT/Ethsat’s Board Validates Its Journalist’s Berating Of The Heroes Of The Sidama Nation! By #Sidama #Ejjeetto, April 12, 2018  The Following scribble in Amharic is ESAT’s editorial board insult and further denigration of the Sidama nation sent to us in… Read More »

የምንመኘውን እናገኝ ይሆን?

የምንመኘውን እናገኝ ይሆን? ባይሳ ዋቅ-ወያ, Ebla 12, 2018 የዶ/ር ዓቢይን መሾም አስመልክቶ ብዙዎቻችን የተሰማንን ስሜት ከያቅጣጫው አሰምተን ነበር፣ ዛሬም እያሰማን ነው። የሚሰነዘሩትን አስተያየቶችና የድጋፍ ወይም የተቃውሞ ድምጾችን በሚከተሉት አራት ክፍሎች መድቤያቸዋለሁ። የመጀመርያው ቡድን የዶ/ር ዓቢይን መመረጥ ለኢትዮጵያ ትልቅ እፎይታ ነው፣… Read More »

Ethiopia blames Egypt for failure of dam talks

Ethiopia blames Egypt for failure of dam talks April 12, 2018 (Middle East Monitor) — Ethiopia has blamed Egypt for the failure of recent Khartoum-hosted talks between the water ministers of Sudan, Egypt and Ethiopia. Last week, negotiations over Ethiopia’s… Read More »

SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Ebla 12, 2018

SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Ebla 12, 2018