Biyyi tokko kan walaboomtus ta’ee,sabni tokko kan bilisoomu wacaa fi shaffee guddaan waan lallabaniifii miti!

Biyyi tokko kan walaboomtus ta’ee, sabni tokko kan bilisoomu wacaa fi shaffee guddaan waan lallabaniifii miti! Caalaa Hayiluu Abaataa irraa Seenaa saboota gabrummaa jala turaiifii biyyoota bittaa alagaa irraa walabooman hedduu isaanii oggaa gaggaragalchinee ilaallu kan ittiin diina irra aananii… Read More »

Ethiopia’s 3rd Round of State of Emergency: Proof of Deep Political and Economic Crises

Ethiopia’s 3rd Round of State of Emergency: Proof of Deep Political and Economic Crises Global Gumii Oromia 6909 Laurel Ave. Takoma Park, MD 20913 Secretariat: 202-509-1187, globalgumiioromia@gmail.com December 12, 2017 Global Gumii Oromia (GGO), a non-profit, civic organization established to… Read More »