ONLF: Oromo Massacre of Somalis in Western Harar Oromia Region

Press Release Ogaden National Liberation Front (ONLF) Oromo Massacre of Somalis in Western Harar Oromia Region December 17, 2017 (ONLF) – On December 15, 2017 Oromo mobs wantonly massacred 170 Somali civilians living in Oromia state, Western Harar Region. The… Read More »

Afaan Oromoo fi Oromoo afaanii

Afaan Oromoo fi Oromoo afaanii D. D. Dotii Irraa Guddinnii fi babal’inni afaan oromoo yeroo gabaabduu keessatti agarsiise haalaan kan nama gammachiisu. Afaan kun kan yeroo gabaabduu keessatti akkas wayyaa’ee dagaage, osoo gabrummaan irra hin turre fi hin jiru tahee… Read More »

Ethiopia has blocked social media sites as new Oromo protests hit the country

Ethiopia has blocked social media sites as new Oromo protests hit the country Ethiopia’s government has blocked the internet following days of protests and unease that resulted in deaths and injuries in universities and towns across the East African nation.… Read More »

Biyyi tokko kan walaboomtus ta’ee,sabni tokko kan bilisoomu wacaa fi shaffee guddaan waan lallabaniifii miti!

Biyyi tokko kan walaboomtus ta’ee, sabni tokko kan bilisoomu wacaa fi shaffee guddaan waan lallabaniifii miti! Caalaa Hayiluu Abaataa irraa Seenaa saboota gabrummaa jala turaiifii biyyoota bittaa alagaa irraa walabooman hedduu isaanii oggaa gaggaragalchinee ilaallu kan ittiin diina irra aananii… Read More »

Ethiopia’s 3rd Round of State of Emergency: Proof of Deep Political and Economic Crises

Ethiopia’s 3rd Round of State of Emergency: Proof of Deep Political and Economic Crises Global Gumii Oromia 6909 Laurel Ave. Takoma Park, MD 20913 Secretariat: 202-509-1187, globalgumiioromia@gmail.com December 12, 2017 Global Gumii Oromia (GGO), a non-profit, civic organization established to… Read More »