Qophii Gaaddisa Dhugaa-Amajjii 6, 2018 Gaaffiif Deebii Artistoota

Qophii Gaaddisa Dhugaa-Amajjii 6, 2018 Gaaffiif Deebii Artistoota Dargagoota Oromoo Fincila Xumura Gabrummaa Irratti Hirmaataa Turanii Amma Yaroo Kana WARAANA BILISUMMAA OROMOO (WBO)tti Dabalaman Waliin Taasifame -Kutaa 1ffaa dha.

OVR Oromo Voice Radio, January 6, 2018

 

SBO Sagalee Bilisummaa Oromo, Amajjii 7, 2018

SBO Amajjii 7, 2018. Oduu, Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, “Ejjennaa Balleessinu malee hin bannuu TPLF dhugoom e” mata duree jedhu jalatti Barruu maamila keenya Simbirtuu Dhugaa irra nudhaqqabe fi Gaaffii fi Deebii Artistoota Mis eensota Waraana Bilisummaa Oromoo Jaal Jaalataa… Read More »

FAKKAACHUUN TA’UU HIN TA’U!

Qixxeessaa Lammii | Amajjii 07, 2018 Fakkaachuu fi ta’uun tokko ta’uu hin danda’u. Garaa garummaa guddatu jechoota kana lamaan gidduu jira. Wanneen uumaadhaan wal fakkaatanheduudha. Wal fakkkaatuu bira taranii tokko ta’uu garuu hin danda’an. Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin… Read More »

Hundee Dagaaginaa Odaa Hullee (HDOH)

Hundee Dagaaginaa Odaa Hullee (HDOH) Odaa Hullee Development Foundation (OHDF) Ijaarsa Gadaa Odaa Hullee Odaan Hullee Odaalee Oromoon jalatti seera tumataa ture keessaa isa tokko. Gadaa bara dheeraaf addaan cite kana qorannaafi qophii hedduun booda haala haaraan iddoo isaatti deebisuuf… Read More »

Ibsa ABO: Oduu Gaddaa

Oduu Gaddaa Miseensota Gumii Sabaa ABO kan Hooggana Gadaa Dabree keessaa tokkoo fi qabsaawaa gameessa bara dheeraa kan tahe Jaal Qilxuu Aadaa har’a ganama (Amajjii 06, 2018) sa’aa 8:00AM irratti loltoota Mootummaa Wayyaaneetiin mana jireenya isaa kan Oromiyaa, Baalee magaalaa… Read More »

OAKLAND INSTITUTE: Ethiopian Government’s Promise to Release Political Prisoners & Close Notorious Jail Meaningless Without Political Freedoms

Media Contact: Anuradha Mittal amittal@oaklandinstitute.org +1 510-469-5228 January 04, 2018 Oakland, CA—Until yesterday, the Ethiopian government refused to even acknowledge the presence of scores of political prisoners in the country. Then on January 3, 2018, the government announced that it… Read More »

FAYYAALUMMAAN GOWWUMMAA MITI!

Qixxeessaa Lammii | Amajjii 06, 2018 Uumamaan gara laafina qabaachuu ummata Oromoo akka doofummaa qabaachuutti ilaaluun dogongora guddaadha. Ummata abbaa firaa ta’e, akkuma ofii kabajaa barbaadu kabajaa ummata biraafis falamatu maqaa dhiphimmaa dhiphootni moggaasaniifiin miidhaan hiriyyaa hin qabne irra gahaa… Read More »

ILKAAN SOCHA’EE,  BUQQISUUTU FURMAATA !!!

ILKAAN SOCHA’EE,  BUQQISUUTU FURMAATA !!! SEENAA  Y.G (2005) – Amajjii 6, 2018 Shirri Umurii dheereffannaa wayyaanee itti fufeera. Gamaagamni wayyaanee turban sadiif gaggeeffamee, Ibsa kennameen ka ibsamuu miti. Faallaa ta’uu mala. Waggaa 27 keessatti yeroo jalqabaaf ,gamaagama guyyaa 20 olii… Read More »

SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromo, Amajjii 5, 2018

 

GOOTNI WAAN DUBBATU BEEKU WAAN HOJJATU HIN WALLAALU

Qixxeessaa Lammii | Amajjii 05, 2018 Bara 2017 seenaa ajaa’ibaan dabarsinee bara 2018 seenaa haarayaan simachuuf 1 jetnee jirra. Waan taree fi waan jiru wallaanuun waan dhufu beekuu danda’uu nama dhoorga. Beekaan waan dabree fi waan jiru beeke waan dhufu… Read More »