Qabsoon Keenya Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaatiin Golobamuu Qaba!

Kutaa 4ffaa  | Sadaasa 19, 2019 Ayyaanaa Goobanaa fi Caalaa Hayiluu. Akeeki fi muldhanni keenya biyya Walaboomtee fi ummata bilisoome qabaachuu dha. Dhugaa Oromoon qabuu fi afaan-faajjii adeemaa jiru. Akka nama dhuunfaa tokkoottis tahee hawaasaa bal’aatti sabni Oromoo sirna gabrummaa… Read More »

RSWO: Wal-fakkeenya Impaayera Xoophiyaa ammaa fi Yugozlaviyaa durii gidduu jiru; Marii Prof. Asaffaa Jaallataa waliin taasisne.

Onkoloolessa 29, 2019 RSWO: Wal-fakkeenya Impaayera Xoophiyaa ammaafi Yuugozlaaviyaa durii gidduu jiru, akkasumas, hireen Xoophiyaa eeggatu hiree Yuugozlaaviyaa durii mudate ta’uu ilaalchisuun; Marii hayyuu Oromoo Prof. Asaffaa Jaallataa waliin taasisne.    

TEN P0INTS WHY FINFINNEE IS OROMO CITY

TEN POINTS WHY FINFINNEE IS OROMO CITY BY Worku Gadissa, October 29, 1019 Note: Sheger is another name for Finfinnee and both name are used in this article. We are all aware of present highly charged claim and the conspiracy… Read More »

የመደመር ፍልስፍና እንደ ገዳፊነት   ! (Ethiopiansism as Reductionism)

የመደመር ፍልስፍና እንደ ገዳፊነት   ! (Ethiopiansism as Reductionism) Dr. Yoseph Mulugeta Baba, Onkoloolessa 28, 2019 የኢትዮጵያ ፖለቲካዊና ማኅበራዊ ቀውስ መፍታት የሚቻለው በመደመር ፍልስፍናዊ አስተሳሰብ ሳይሆን የጋራ ግብ አልያም የዓላማ አንድነት ሲኖር ነው። የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ‹‹በመጨፍለቅ›› የሚመጣ ሀገራዊ ለውጥና… Read More »

Qabsoo keenya taakkuun tokko hafe galmaan geenya, Kutaa 3ffa

Qabsoo keenya taakkuun tokko hafe galmaan geenya, Kutaa 3ffa Ayyaanaa Gobaanaa fi Caalaa Hayiluu. Akkuma yaadannuuf jecha:  Barruu keenya kutaa 2ffaa keessatti rakkoolee gufuu qabsoo ilmaan saba keenya itti wareegamaa lubbuu kumaataamaan itti baasan galma isaa gahuu hanqisan sababoota hedduu… Read More »

The Statement of the Office of the Prime Minister on the Recent Unrest in Oromia: Few Points of Concern

The Statement of the Office of the Prime Minister on the Recent Unrest in Oromia: Few Points of Concern Jabessa Gurmessa,  Finfinne, Oromiya, 27, 10, 2019 The fact that the Prime Minister kept quiet despite the gravity of the problem… Read More »

Eenyutu Dogongoraa Jira?

Eenyutu Dogongoraa Jira? Damee Boruu:10/27/2019 OPDOn kan handhuuramte namoota sab boonummaa Oromoo qabaniin utuu hin taane diinni Uummata sab boonummaa Oromoo ittiin cabsuu aboomuuf akeekkatee ijaarate akka tahe xiqqaa fi guddaan Oromoo akka hubatuu fi fudhate mamii hin qabu. Kana… Read More »

Adoptive Parent (OPDO) Ill-treated Adopted Child (Jawar)

Adoptive Parent (OPDO) Ill-treated Adopted Child (Jawar) Worku Burayu (PhD), October 28, 2019 The PM Abiy Ahmed and activist Jawar Mohammed are the two prominent but controversial politicians in Ethiopian politics. Both are orators and active and seemed determined for… Read More »

የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ሁለተኛ ዙር፥ ቁጥር አስራ አራት

የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ሁለተኛ ዙር፥ ቁጥር አስራ አራት ብርሃኑ ሁንዴ, Onkoloolessa 28, 2019 Previous: ቁጥር አስራ ሶስት ዛሬ ማቅረብ ወደፈለኩት ጉዳይ ከመግባቴ በፊት በዚህ በዋንኛው ርዕስ ሳቀርብ የነበረው ፅሁፍ  ከነሃሴ ወር ወዲህ ተቋርጦ ስለነበር… Read More »

OMN: Oolmaa Oromiyaa (Onk 26, 2019) – Oromo mothers cry again under the leadership of Nobel Peace Prize 2019 winner, Abiy Ahmed

OMN: Oolmaa Oromiyaa (Onk 26, 2019) – Oromo mothers cry again under the leadership of Nobel Peace Prize 2019 winner, Abiy Ahmed