The release of the ONLF leaders and the others by the New Prime Minister is a positive step in the right direction

The release of the ONLF leaders and the others by the New Prime Minister is a positive step in the right direction The ONLF Press Release, 17 June, 2018 The Ethiopia’s government lead by the new PM has yesterday released… Read More »

ONN: Gaaffii fi Deebii Wallisaa, Qabsaa’aa fi Goota Oromoo Artiist Michuu Seenaa Waliin Taasifame

ONN: Gaaffii fi Deebii Wallisaa, Qabsaa’aa fi Goota Oromoo Artiist Michuu Seenaa Gaazexessaa Dhaabasaa Waliin Taasifame Hidhamtoota siyaasaa Oromoo ta’an kannneen armaan gadii amma illee hin hiikamne: 1. Abbabaa Urgeessaa 2.Qajeelaa Galaanaa Gabbisaa 3.Haabtaamuu Haacaaluu 4,Tokkummaa Muldhisaa 5,Dagaagaa Biraanuu 6,Deebiisaa… Read More »

OVR, ONN fi Oduu gara garaa – Waxabajjii 17, 2018

AGRARIAN QUESTION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF ETHIOPIA

AGRARIAN QUESTION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF ETHIOPIA A. Kumsa, PhD,  June 17, 2018 Charles University in Prague U Kříže 8, 15800 Praha 5, Czech Republic Abstract. Ethiopia was created by the Abyssinian King Menelik II in the… Read More »

Agartuu Qeerroo (Hunkuroo Siyyaasaa)

Agartuu Qeerroo (Hunkuroo Siyyaasaa) Qalbeessaa Dhangi’aatin, Waxabajji 17,2018 Source: Qeerroo © Shira Wayyaanee gurguddoo: Qabsoo FXG danqaruu Wayyaanoonni Waan hinfakkaanne fakkeessanii HR-128 kan addunyaan qoqqobbii irra keesse of irraa kaasisuuf Uummanni nu duukaa/bira jira jechuuf alkallattiin uummata hiriira nagaa baasanii… Read More »

Message to the Hararge Qeerros

Message to the Hararge Qeerros by Najat Hamza, June 17, 2018 The history of Oromo struggle have documented the love we have for our entire Oromo nation and people. There is no argument there, however we also need to stand and… Read More »

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Waxabajjii 17, 2018

SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Waxabajjii 17, 2018 SBO: Waxabajjii 17 bara 2018. Oduu, Gabaasa Gumaacha WBOf Taasifame ilaallatuu fi Marii Gaazexeessota Oromoo Waliin Taasifame -Kutaa 3ffaa.

The struggle for the freedom of Oromia never divided

The struggle for the freedom of Oromia never divided By Habte Dafa, June 16, 2018 There was/is no and will never be any division with in the unwavering Oromia’s devotees for the Freedom of the Nation- Oromia.  There was/is individuals who… Read More »

Must listen to this Observation by Hamza Borana of RDH and

Akkuma beekamu qabsoon Oromoon waggoota dabran geggeessaa ture, diinagdee biyyattii dadhabsiisee akkasumas mootummaa fudhatama dhabsiise. ferhan abdulselam Namoota hin dubbisiniif : Dhimma kana ilaalchisee tilmaani keessan maal fakkaata? Furmaanni hoo? Haa Mari’annu! Akkuma beekamu qabsoon Oromoon waggoota dabran geggeessaa ture,… Read More »

Ajjeechaan Oromoo Dhaabbachuu Qaba!

Ajjeechaan Oromoo Dhaabbachuu Qaba! Damee Boruutin, Waxabajjii 14, 2018 Mootummaa jechuun biyya lafaa kana irratti mootummaa sirna kam iyyuu haa tahu (abbaa irree ykn dimookraasii) kan uummatan bushaaan jira jedhuu irra humna halagaa alaa dhufee weeraru irraa tiksuu fi daangaa… Read More »