FAKKAACHUUN TA’UU HIN TA’U!

Qixxeessaa Lammii | Amajjii 07, 2018 Fakkaachuu fi ta’uun tokko ta’uu hin danda’u. Garaa garummaa guddatu jechoota kana lamaan gidduu jira. Wanneen uumaadhaan wal fakkaatanheduudha. Wal fakkkaatuu bira taranii tokko ta’uu garuu hin danda’an. Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin… Read More »

Hundee Dagaaginaa Odaa Hullee (HDOH)

Hundee Dagaaginaa Odaa Hullee (HDOH) Odaa Hullee Development Foundation (OHDF) Ijaarsa Gadaa Odaa Hullee Odaan Hullee Odaalee Oromoon jalatti seera tumataa ture keessaa isa tokko. Gadaa bara dheeraaf addaan cite kana qorannaafi qophii hedduun booda haala haaraan iddoo isaatti deebisuuf… Read More »

Ibsa ABO: Oduu Gaddaa

Oduu Gaddaa Miseensota Gumii Sabaa ABO kan Hooggana Gadaa Dabree keessaa tokkoo fi qabsaawaa gameessa bara dheeraa kan tahe Jaal Qilxuu Aadaa har’a ganama (Amajjii 06, 2018) sa’aa 8:00AM irratti loltoota Mootummaa Wayyaaneetiin mana jireenya isaa kan Oromiyaa, Baalee magaalaa… Read More »

OAKLAND INSTITUTE: Ethiopian Government’s Promise to Release Political Prisoners & Close Notorious Jail Meaningless Without Political Freedoms

Media Contact: Anuradha Mittal amittal@oaklandinstitute.org +1 510-469-5228 January 04, 2018 Oakland, CA—Until yesterday, the Ethiopian government refused to even acknowledge the presence of scores of political prisoners in the country. Then on January 3, 2018, the government announced that it… Read More »

FAYYAALUMMAAN GOWWUMMAA MITI!

Qixxeessaa Lammii | Amajjii 06, 2018 Uumamaan gara laafina qabaachuu ummata Oromoo akka doofummaa qabaachuutti ilaaluun dogongora guddaadha. Ummata abbaa firaa ta’e, akkuma ofii kabajaa barbaadu kabajaa ummata biraafis falamatu maqaa dhiphimmaa dhiphootni moggaasaniifiin miidhaan hiriyyaa hin qabne irra gahaa… Read More »

ILKAAN SOCHA’EE,  BUQQISUUTU FURMAATA !!!

ILKAAN SOCHA’EE,  BUQQISUUTU FURMAATA !!! SEENAA  Y.G (2005) – Amajjii 6, 2018 Shirri Umurii dheereffannaa wayyaanee itti fufeera. Gamaagamni wayyaanee turban sadiif gaggeeffamee, Ibsa kennameen ka ibsamuu miti. Faallaa ta’uu mala. Waggaa 27 keessatti yeroo jalqabaaf ,gamaagama guyyaa 20 olii… Read More »

GOOTNI WAAN DUBBATU BEEKU WAAN HOJJATU HIN WALLAALU

Qixxeessaa Lammii | Amajjii 05, 2018 Bara 2017 seenaa ajaa’ibaan dabarsinee bara 2018 seenaa haarayaan simachuuf 1 jetnee jirra. Waan taree fi waan jiru wallaanuun waan dhufu beekuu danda’uu nama dhoorga. Beekaan waan dabree fi waan jiru beeke waan dhufu… Read More »

QEEYROO OROMOO 1979

QEEYROO OROMOO 1979 Abbaa Urjii irraa Kalees boorumaa arraas boorumaa Qeeyroon Oromoo didde gabrummaa Tokkummaan jatti yaa bilisummaa! Zinnaarri guutuu billawni qaraa Farra walqixxummaa isaanii muraa Qeeyroon Oromoo tokkoo kumaa gayaa Addarra malee duuyda hin dhawamtuu Daaraa godhuu malee diina… Read More »

SBO Sagalee Bilisummaa Oromo, Amajjii 5, 2018

SBO Sagalee Bilisummaa Oromo, Amajjii 5, 2018 SBO Amajjii 05,2018. Oduu, Ibsa ABO fi Gaaffii fi deebii Art.Oromoo miseensota WBO ta’an sadan waliin goone ku taa sadaffaa