By | August 22, 2019


Qophii Sagalee IRBUU – SEENAA Y.G (2005)


DAAWWATOOTA FI DHAGGEEFFATTOOTA QOPHII “SAGALEE IRBUU” NAGEENYI BADHAADHAA ? NUUTI NAGAA ! QOPHII TORBAN KANAA KUNOO XUMURREE GURRAAN ISIN GA’UUF TAMSAAFNEE JIRRA. AKKUMA AADEFFANNEE ISA KAANIFIS DABARSAA JENNA. GALTOOMAA !
HORAA BULAA !
SEENAA Y.G (2005)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.