By | July 25, 2018


RSWO – Adoolessa 24, 2018: [DAMBIDOLLOO] Haati Ciniisuurra Jirtu Poolisoota Wayyaaneen Ajjeefamuu

RSWO – Adoolessa 24, 2018: [DAMBIDOLLOO] Haati Da’uuf Ciniisuurra Jirtu Poolisoota Wayyaaneen Ajjeefamuu
[Adaadaan Aadde Biraanee, Aadde Zaaraa Kadir (Yeroo gochi suukaneessaan kun dalagamu bajaajii sana keessa kan turaniifi, rasaasaan harkaafi miilla isaanii rukutamanii yeroo ammaatti Hospitaala Dambi Dollootti wal’aanamaa kan jiran) Waa’ee ta’iinsa yerosii yogguu dubbatan].
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.