By | October 29, 2019


Onkoloolessa 29, 2019

RSWO: Wal-fakkeenya Impaayera Xoophiyaa ammaafi Yuugozlaaviyaa durii gidduu jiru, akkasumas, hireen Xoophiyaa eeggatu hiree Yuugozlaaviyaa durii mudate ta’uu ilaalchisuun; Marii hayyuu Oromoo Prof. Asaffaa Jaallataa waliin taasisne.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.