By | June 6, 2018


RSWO – Waxabajjii 6, 2018: Barbaachi Jaal NADHII GAMMADAA Kaayyoo’saa Galmaan Ga’uudhaan Dhugooma

QABIYYEE SAGANTAA KANAA
Ejjennoo, Kaayyoofi Cichooma Jaal Nadhii fi Qabsaa’ota Qaqqaalii Kanneen Wareegamaniifi Achi-buuteensaanii Dhabamee Ilaalchisuun, Marii Waardiyyaa Nadhii Gammadaafi WBO kan turan Obbo ABDUSALAAM HAJIMUKTAAR BARKALLEEfi Obbo ACE JIRUU (Oromo Republican) waliin taasisne.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Kaayyoon Jaal Nadhii Gammadaafi Jaallan Qaqqaalii Kumaa-kitil, Kanneen Wareegamaniifi Achi-buuteensaanii Dhabamee, BIYYA OROMOO (OROMIYAA) KOLONII MOOTOTA HABASHAA JALAA WALABOOMSUUN UUMMANNI OROMOOS BIYYASAA KEESSA BILISUMMAAN AKKA JIRAATU TAASISUUDHA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.