By | March 2, 2019


Seife Nebelbal Radio, Eyob Comments About Finfinnee, March 1, 2019

Seife Nebelbal Radio, Eyob Comments About Finfinnee, March 1, 2019

One thought on “Seife Nebelbal Radio, Eyob Comments About Finfinnee, March 1, 2019

  1. anuma isuma

    Waan Namuu hubachuu Qabu namichi Abiyyi jedhamu kun maree yeroo dheeraa booda Lammaa Magarsaa wajjin wal jijjiiranii gara marcuma Garboonfatuu irratti Wayyaanee dhaan walii galanii irraa taa’ee booda nammi kun kan inni hojjeetaa ture akka waan namaaf hin galleetti ykn akka waan dhokatee hafuutti yaadee ABO fi WBO Dachee Oromiyaa irratti ukkaamsuuf jecha naanna’aa tureera. ABO fi WBO dhabamsiisuuf akkuman kanaan dura jechaa ture ammas irran deebi’aa Dr, Abiyyi; biyyoota naannoo Oromiyaa jiran mara laftti inni hin naqin hin jiru hubadhaa yaa Oromoo!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.