By | January 31, 2018“Simannaa ummanni sheedam Qabsawaa Oromo kan jireenya isaa qabsoo Oromotif qabsawa ture keessattu qabsoo ABO nama lolchiisa tureefi lola tureedha galanni rabbii ha jiraatu yeroo inni diinaf harka kennuu dide akka nama diinatti laalama ture har’a wan isaan qabsaawanif qeerroon Oromo ifatti mirkaneessani simanna adda taheen simatan qabsawa kennas rabbiin jireenya isaa keessatti kana arguunu bilisumma bilisummaa caalu amma achis rabbii umrii ke bilisummaa Oromo ati dhiitamaafi turte ijaan si ha garsiisu”#Dodolaa #Seroftaa #Gargaarsa
======
Dhamsaa warraa godinaa #Arsii lixaa magalotaa akka #Dodolaa, #serroftaa, #Heraroo fi kkf irraa na dhaqabee warraa OMNti nu gahii nanii jillii manguddoo hajii Qasiim hajii hussein durfamanii ke guyyaa hardhaa garaa ummataa ykn hawaasa keenya kanii shira mottummaa wayyaaneetin NS Irraa buqqa’an kanii naannoo baalee sawwenati argamanii bellaan dhumaa jiranfii waan hangaa dandenyee qabanne biraa demmaa jira kalleessaa lee simanaa Dr keenyaa Dr mararaa guddinaa birraa ollee gallee hardhaa immoo immalii keenya garaa baaleeti kanaafuu yaa Hayyoota keenyaa warraa OMN akka Qubbaa nuu qabatanii isiinin jenaa
magalaa #Dodolaa lammii Naannoo irraa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.