Daily Archives: February 12, 2019

Gamni Orma irraa Barata cof irraa iyyuu hin Baratu!

Gamni Orma irraa Barata Gowwaan of irraa iyyuu hin Baratu! Damee Boruu tin: Guraandhal 12, 2019 Barri 1992 baayyee fagoo miti. Qaroo Qarree fi Qeerroo Sanaa as dhalatanii aarsaa guddaa qabsoo saba isaanii baasan irraa kan hafee baayyeen keenya waan… Read More »

In-depth: Ethiopia uncorked

In-depth: Ethiopia uncorked By Leake Tewele, Kulle Kursha, February 12, 2019 The unraveling of authoritarian control combined with political, economic, and environmental challenges are producing violent ruptures across a diverse, impoverished and growing nation (Ethiopian Insight) — For six years until… Read More »

Shocking News: Artist Daadhii Galaan ajjeefame

Shocking News: Artist Daadhii Galaan ajjeefame. Qaamni gochaa kana raawwate eenyummaan isaa yeroof baramuu baatus gammachuu gaddatti jijjiire. Godina Shawaa bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa Ashuffee jedhamutti eebba fi sirbatu ture. Weellistoonni biroo lubbuun bahanis qaamni dhukaasa bane Daadhii ajjeesee… Read More »