Daily Archives: March 4, 2019

Waldhibdee ABO fi OPDO akka Rakkina Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) isa Guddaatti Fudhachuun Qabsicha Xiqqeessuudha

Waldhibdee ABO fi OPDO akka Rakkina Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) isa Guddaatti Fudhachuun Qabsicha Xiqqeessuudha. Bedhaasaa Taadasa tin, Bitooteessa 3, 2019 QBO gudaadha. Waloodha. Bal’ina qaba. Gadi fageenya qaba. Hidda dheera qaba. Bubbeen hin raafamu. Hin jigu. Bakakkaan hin ajjeessu.… Read More »